Wat doet de Rekenkamer?

Met ingang van 1 april 2023 heeft de gemeente Zevenaar een Rekenkamer in plaats van een Rekenkamercommissie. Daartoe heeft de gemeenteraad op 29 maart 2023 besloten. De Rekenkamer bestaat uit drie leden en is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Taken Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente. Ze controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven. De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt, wel kan de gemeenteraad de Rekenkamer vragen om iets te onderzoeken.

Rekenkamer Zevenaar