Voorgenomen verkoop of verhuur

Soms zijn we als gemeente van plan om grond of gebouwen te verkopen of te verhuren. We zijn verplicht om zulke plannen bekend te maken zodat alle geïnteresseerden kunnen reageren. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van de plannen.

Bekendmaken

Als gemeente zijn we verplicht om plannen voor verkoop of verhuur bekend te maken. Dat heeft te maken met gelijke behandeling: elke partij die grond of vastgoed kan kopen of huren, moet kunnen reageren. En dat kan alleen als wij plannen voor verkoop of verhuur vooraf bekendmaken.

Toch kan 1-op-1 handelen soms wel: als wij denken dat er maar 1 (geschikte) koper is. Ook dit maken wij, samen met de argumentatie, vooraf bekend.

De plannen publiceren wij op Officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon. Hieronder vindt u per plan de link.

Actuele plannen