Verslag inloopbijeenkomst opknappen centrum Lobith

In 2024 krijgen een deel van de Markt, de Komstraat, Dorpsdijk en de Walhof een opknapbeurt. Deze straten krijgen nieuwe bestrating, nieuwe beplanting en waar het kan vervangen we het riool. Om te komen tot een goed ontwerp hebben we gesproken met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen in het projectgebied. Dit is een overzicht van alle opmerkingen en suggesties die gedaan zijn. In dit overzicht geven we ook aan of de opmerking/wens is verwerkt in het ontwerp met daarbij een korte toelichting.

ThemaOpmerkingen/wensenVerwerkt in het ontwerpToelichting
Afwatering/rioleringDe slechte afwatering en vocht in de muren/kelders/woningen aan de Dorpsdijk zijn een veel gehoord probleem. Verwerkt in ontwerpDe afwatering wordt verbeterd. Verzakking worden uit de weg gehaald. 
Enkele bewoners van de Dorpsdijk geven aan dat hun riolering wel deels is aangesloten op het stelsel in de dijk. Het gaat niet alleen om de adressen die de gemeente nu in beeld heeft.  Verwerkt in ontwerpWe hebben om deze reden besloten om het bestaande gemengde rioolstelsel intact te laten. 
De waterafvoer van Dorpsdijk 5a en 7 is niet aangesloten op het riool. Maak een gescheiden riool voor de gehele Dorpsdijk.Niet verwerktWe hebben besloten om het bestaande rioolstelsel intact te laten. 
Het Waterschap moet de put van het gemaal nabij Dorpsdijk 5 verwijderen.Niet van toepassing (Nvt) Deze actie ligt bij het Waterschap.
De gemeentelijke put bij Transeedijk 2a behoeft onderhoud. Nvt Dit valt buiten het project. Het is echter bekend bij onze afdeling rioolonderhoud. In overleg met het Waterschap onderzoekt men de beste oplossing. 
Voor enkele woningen aan de Walhof moet een huisaansluiting op het nieuwe riool gemaakt worden. Worden hierna de tuinen weer netjes opgeleverd? Verwerkt in ontwerpDe tuin wordt weer netjes opgeleverd. Hiervoor maken we apart afspraken met de bewoners van de Walhof. 
Wat gebeurt er met de huidige putten in de tuinen in de Walhof?NvtMet deze bewoners maken we apart afspraken. 
Graag de straatkolken in de Dorpsdijk naar het midden van de weg verplaatsen omdat er vochtproblemen zijn in de woningen.Niet verwerktDe weg in de Dorpsdijk wordt tonrond aangelegd. Behoudt van het huidige profiel is ook een eis van het Waterschap. Wel leggen we meer kolken aan. Het trottoir is hoger dan het straatniveau waardoor het vochtprobleem is opgelost. 
De afwatering voor cafetaria Smikkel In en de naastgelegen woning is niet goed, deze moet aangepast worden.Verwerkt in ontwerpMet desbetreffende bewoners en ondernemer nemen we contact op voor een goede oplossing. 
Snelheid en verkeersveiligheidEr wordt te snel gereden in de Komstraat. Zeker bij het smalle trottoir bij kapper Verheij is dit erg gevaarlijk. Graag maatregelen in het nieuwe ontwerp om dit te hard rijden tegen te gaan.Niet verwerkt Dit kan in het ontwerp niet opgelost worden omdat de ruimte beperkt is. De stoep is verhoogd. We kunnen wel enkele afzetpaaltjes plaatsen. 
Het is vaak druk met parkeren langs het pand van het Gildehuis, zeker bij evenementen. De brandweer kan in dergelijke gevallen niet passeren. Is het mogelijk hier een gele streep te trekken? Verwerkt in ontwerp We passen een onderbroken gele streep toe langs gehele Dorpsdijk. Er blijft een eenzijdig parkeerverbod van toepassing. 
Laat de bloembakken op de Dorpsdijk verspringen, zo remt het verkeer nog meer af.Verwerkt in ontwerpDit wordt meegenomen op een deel van Dorpsdijk.
De uitgang van natuurgebied de Geuzenwaard/Schipperspoortje is voor voetgangers en fietsers onveilig. Feitelijk sta je met 1 stap vanuit een pad met blinde hoeken al op straat. Kan hier iets aan gedaan worden?Verwerkt in ontwerpHet blijft een uitrit. We maken een drempel en plaatsen een spiegel voor beter overzicht. 
De kruising Smidstraat-Dorpsdijk is erg onoverzichtelijk. Om goed zicht te hebben op aankomend verkeer moet je al gedeeltelijk de weg op. Een spiegel of gewijzigde verkeerssituatie is hier wenselijk.Verwerkt in ontwerpWe plaatsen hier een spiegel voor beter overzicht. 
Fietsers en voetgangers komend vanaf Spijk hebben recht van overpad langs de inrit van Dorpsdijk 32 en 36. Voor hen is onvoldoende zichtbaar dat er ook sprake is van een inrit op beide punten. Kan hier een waarschuwingsbord komen ‘let op uitrijdend verkeer’. Niet verwerktWe plaatsen hier niet een dergelijk verkeersbord. Volgens het verkeersreglement moet uitrijdend verkeer voorzichtig manoeuvreren.
BestratingGraag de huidige klinkers in de Dorpsdijk behouden. Deze horen bij het oude gedeelte van Lobith en zijn nog goed.Nader te bepalenWe voeren een inventarisatie uit van de straatstenen die er nu liggen. De stenen die onbeschadigd, in goede conditie en in grotere hoeveelheden beschikbaar zijn, zullen we hergebruiken in dit of in een ander project. 
Trottoir

Maak de stoep grenzend aan de gevels van de woningen (Dorpsdijk nabij 47) breder, deze is nu te smal. Een bijkomend voordeel is dat het verkeer dan ook afgeremd wordt.

Verwerkt in ontwerpTer hoogte van huisnummers 47, 49 en 30 passen we een derde flessenhals (tweezijdige wegversmalling) toe. Dit draagt bij aan de algemene verkeersveiligheid. Ook wordt het voetpad breder.
Vanwege de steile oprit is een oprijdbare stoepband niet bruikbaar bij Dorpsdijk 3. Deze moet verdiept gelegd te worden om gebruik van de oprit mogelijk te houden.Verwerkt in ontwerpHier houden we rekening mee in het ontwerp. 
Graag de voetpaden verbreden op de Dorpsdijk. Bij enkele woningen sta je direct op straat als je het huis verlaat. Ook te smal voor voetgangers, zeker met een bijvoorbeeld een rollator of kinderwagen.Verwerkt in ontwerpWaar mogelijk verbreden we het voetpad. Let op: dit is niet overal mogelijk vanwege de beperkte ruimte. 
Liever geen uitbreiding van de looproutes op de Markt met kinderkoppen. Vervang ook de huidige kinderkoppen bij de supermarkt. Deze zijn niet praktisch voor mensen die slecht ter been zijn en voor mensen met winkelwagens.Niet verwerktDe lijn van natuursteen op het parkeerterrein is onderdeel van het verfraaiing van het marktplein in Lobith en wordt ook in fase 2 doorgezet. We hebben over het gebruik geen klachten ontvangen. 
Er ligt nu geen verlaagde trottoirband bij de inrit van Walhof 9. Graag in het nieuwe ontwerp realiseren. Verwerkt in ontwerp

Er wordt een overrijdbare geleide band toegepast.

Naast het kerkgebouw van de Protestantse kerk liggen cobble stones. Deze zijn moeilijk begaanbaar voor mensen die slecht te been zijn. Zij wijken daarom uit naar de straat. Kunnen deze cobble stones vervangen worden door een voetpad. Niet verwerktDit is eigendom van de kerk en heeft wellicht een monumentale status. 
De aansluiting met het voetpad en de talententuin bij de Protestantse kerk graag verbeteren.Verwerkt in ontwerpDeze bestraten we opnieuw. 
De stoepen op gelijke hoogte maken  met de weg geniet de voorkeur. Zo kunnen ook mensen met een rolstoel, rollator, kinderwagen etc. zich goed begeven op de Dorpsdijk. De stoepen zijn nu vaak te smal, men moet daarom uitwijken naar de straat.Niet verwerktWaar mogelijk verbreden we de voetpaden. Door de beperkte ruimte is dat niet overal mogelijk. 
GroenvoorzieningGroenvoorziening, prachtig! Maar maak geen bloembakken met kleine planten, die worden bij feestelijke activiteiten verwijderd uit de bakken. Graag vaste beplanting aanbrengen.Verwerkt in ontwerpEr komt vaste beplanting die zorgt voor biodiversiteit. 
Aan de voorzijde van de Geuzenwaard staat een Japanse notenboom. Deze graag behouden in het ontwerp.Verwerkt in ontwerpDe Japanse notenboom blijft behouden. 
Graag ook het groenperk aan de rechterkant van de ingang van het gezondheidscentrum meenemen in de reconstructie. Hier kan ook zitgelegenheid gerealiseerd worden, zoals bij de overige groenperken langs het gebouw. Deels verwerkt in ontwerpDe groenvoorziening nemen we mee. Een zitgelegenheid kan hier niet in verband met fiets parkeren. 
De ingetekende fietsrekken tegenover het Gildehuis zijn niet nodig. Men zou liever zien dat deze ruimte benut wordt om de straat groener te maken.Verwerkt in ontwerpWe realiseren hier een bloembak in plaats van fietsnieten. 
De Japanse sierkers voor de Markt 2 niet weghalen.Niet verwerktDeze sierkers is aan het einde van zijn levensduur. Ook moet deze verwijderd worden voor de aanleg van de riolering. 
De staat van onderhoud van de groenvakken bij het gezondheidscentrum is slecht, wie verzorgt het onderhoud nu en straks in de nieuwe situatie?Nvt Deze groenvoorziening is eigendom van het gezondheidscentrum. Onderhoud ligt bij de eigenaar. 
Behoud de bomen naast Markt 8 (pad naar de kerk) en op de Komstraat 11. Verwerkt in ontwerpDeze bomen blijven behouden. Indien mogelijk plaatsen we twee bomen extra bij het pad naar de kerk. De bomen bij Komstraat 11 worden tijdelijk verwijderd en later weer teruggeplaatst. 
Het plantvak rondom de boom op het parkeerterrein achter de kerk hoeft niet opnieuw ingericht te worden, is prima zo. Niet verwerktDit wordt opnieuw ingericht als onderhoudsarm plantvak. 
Kunnen er aan de lantarenpalen aan de Dorpsdijk hanging baskets komen? De buurt wil dan zelf de verzorging van de planten op zich nemen.NvtDit zijn geen werkzaamheden in het project. We ondersteunen waar mogelijk dergelijke initiatieven. Wij gaan graag met de initiatiefnemers in gesprek. 
ParkerenGraag meer parkeerplaatsen op de Dorpsdijk. Vier parkeerplaatsen voor de hele dijk is veel te weinig.Niet verwerktEr is geen ruimte op de dijk om meer parkeervakken te maken.
Kan er op de Markt en in de Middenstraat een blauwe zone ingesteld worden.NvtDit valt buiten dit project. Wel is deze wens doorgegeven aan de afdeling verkeer. De gemeente Zevenaar gaat in 2024 aan de slag met een gemeente breed parkeerbeleid, waar dit onderdeel van uitmaakt. 
Veel bezoekers weten niet dat er een parkeerplaats is op de Markt naast de kerk. Een extra bewegwijzeringbord met de aanduiding ‘P’ zou dit beter zichtbaar kunnen maken.Verwerkt in ontwerpWe plaatsen een bewegwijzeringsbord. 
Aan de zijkant van Gezondheidscentrum De Geuzenwaard (bij de deur) is een plek voor de ambulance. Deze moet vrij blijven. Verwerkt in ontwerpDeze plek blijft gereserveerd voor de ambulance.
Aan de achterzijde van de Geuzenwaard zijn twee laadpalen voor E-auto’s reeds beschikbaar. Deze graag opnemen in het ontwerp.Niet verwerktHet betreft hier een eigen terrein, de situatie blijft zoals deze nu is. 
Aan de voorzijde van de Geuzenwaard graag twee gehandicaptenparkeerplaatsen  toevoegen. Verwerkt in ontwerpEr komen in totaal vier gehandicaptenparkeerplaatsen bij de hoofdingang van het gezondheidscentrum. 
De parkeervoorziening voor de Plusbus voor de dagbesteding moet in de nabijheid van het Gildehuis blijven.   Verwerkt in ontwerpWe zoeken in overleg met het bestuur van de Plusbus naar een alternatieve locatie nabij het Gildehuis. 
Vernieuwen van de bestrating is geen overbodige luxe. Wat hierbij belangrijk is, dat er voldoende parkeergelegenheid blijft voor de bewoners. Niet gemakkelijk, maar wel zeer wenselijk.Verwerkt in ontwerpWaar kan voegen we extra parkeergelegenheid toe. De ruimte is echter wel beperkt. 
De huisartsen hebben nu 5 parkeerplaatsen tot hun beschikking. Hiervan zijn er 3 ter beschikking gesteld door de gemeente (zonder een verkeersbesluit) en 2 hebben zij zelf gecreëerd voor het parkeren en laden van elektrische auto’s zonder overleg met de gemeente. Dit gaat ten koste van parkeergelegenheid van bewoners. Deels verwerkt in ontwerpDe gemeente is in overleg met gezondheidscentrum over goed vastleggen van afspraken in de nieuwe situatie. De laadplekken voor e-auto’s zijn op eigen terrein. 
Maak geen aparte parkeervakken in de Walhof. Nu wordt er geparkeerd op straat en dat is prima voor de bewoners en remt de snelheid van automobilisten. Verwerkt in ontwerpParkeren blijft op straat mogelijk. De ingetekende parkeervakken op het conceptontwerp zijn vervangen door groenvoorziening. 
Graag de gereserveerde parkeerplaats voor de Plusbus elders maken vanwege de geringe parkeergelegenheid voor omwonenden. Daarnaast een procedure opstarten voor het nemen van een verkeersbesluit voor het parkeren van de Plusbus.Verwerkt in ontwerpWe zoeken in overleg met het bestuur van de Plusbus naar een alternatieve locatie nabij het Gildehuis
Er is regelmatig geen parkeerplaats beschikbaar is bij de supermarkt. Voor de supermarkt bevindt zich een grote ruimte welke weinig wordt benut. Mocht er weer naar de indeling worden gekeken, misschien kan daar dan iets aangedaan worden.NvtDit deel van de Markt is al aangepakt. De ruimte voor de supermarkt is eigendom van de supermarkt. 
De verharding op het parkeerterrein tegenover de supermarkt is van slechte kwaliteit.Verwerkt in ontwerpDe halfverharding wordt vervangen door gebakken grasstenen. 
Enkele bewoners van de Walhof  hebben overlast van parkerende auto’s tegenover de protestantse kerk. Hierdoor  hebben zij geen overzicht van de Walhof de bocht om richting de Tuinstraat.Niet verwerktEr is al sprake van parkeerdruk in het gehele gebied. Daarom komt er hier geen parkeerverbod. 
Graag strepen aanbrengen bij alle parkeervakken (ook de al bestrate vakken) op de Markt.Verwerkt in ontwerpDit wordt aangepast.
Maak van het parkeerterrein achter de Geuzenwaard een parkeerterrein voor personeel en bewoners van de Dorpsdijk.Niet verwerktDit is en blijft openbaar gebied.
WeginrichtingMaak van het centrum/oud Lobith en de Dorpsdijk een woonerf. In verband met de snelheid en de parkeerproblematiek.Niet verwerktDe gemeente Zevenaar heeft het beleid om het een dorpskern in te richten als 30 km zone. 
De doorgaande lijn vanaf de Markt naar het Gildehuis moet behouden blijven.Verwerkt in ontwerpDeze lijn blijft behouden. 
Verleg de wegas van de Komstraat niet zoals aangegeven op het ontwerp. Maar kantel het ontwerp voor dit deel van de Komstraat.Niet verwerktNa heroverweging is besloten om het ontwerp niet aan te passen. 
De begraafplaats naast de RK Kerk wordt mogelijk ingericht als groenvoorziening. Graag kijken naar de hoogteligging van de Walhof in relatie tot deze locatie.NvtHier is bij nader inzien geen actie nodig.
Maak obstakels op de Dorpsdijk om zo parkeren op het trottoir te handhaven.Verwerkt in ontwerpIs verwerkt in het ontwerp.
Heroverweeg om van (een deel van) de Dorpsdijk een éénrichtingsweg te maken. In het verleden heeft deze maatregel alleen maar tot gevaarlijke situaties geleid zeker voor voetgangers en fietsers. Er werd te snel gereden.Niet verwerktIn het verkeersoverleg (gemeente, politie, hulpdiensten) is besloten om wel een deel van de Dorpsdijk in te richten als eenrichtingsweg. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. We maken wegversmallingen om te snel rijden te voorkomen. 
De Dorpsdijk inrichten als een éénrichtingsweg is een goed idee. Maak dan wel wegversmallingen met bloembakken. Houdt rekening met leveranciers (vrachtwagens) van Partycentrum Schipperspoort. Verwerkt in ontwerpEr komen wegversmallingen en we houden rekening met leveringen aan het partycentrum.
Maak van de gehele Dorpsdijk (vanaf aansluiting Transeedijk) een éénrichtingsweg. Onder ander om overlast van passerend vrachtverkeer te voorkomen. Niet verwerktMet deze inrichting zijn de hulpdiensten niet akkoord.
De hoek Walhof/Markt niet inrichten als groenvak. Hier wordt nu geparkeerd en er is geen alternatief. Deze plekken weghalen levert alleen meer parkeerdruk op voor de Markt.Verwerkt in ontwerpWe houden deze hoek zoals het nu is. 
Mogelijk wordt de trap naast Dorpsdijk 27 verlegd naar naast de woning van Markt 1. Het verleggen kost onnodig geld en tijd.Verwerkt in ontwerpWe verleggen de trap niet. 
Men zou graag zien dat de trap naar het parkeerterrein achter de Geuzenwaard verplaatst wordt naar de andere kant. Dat stimuleert het gebruik.Niet verwerktWe verleggen de trap niet. We knappen de trap wel op. 
De Markt, het Aambeeld, de Komstraat en de Smidstraat zijn feitelijk nog ingericht als woonerf.  Alleen de borden ontbreken.Niet verwerktZie eerder opmerkingen over een woonerfinrichting. 
Sluit het Aambeeld halverwege af met de bloembakken. Verwerkt in ontwerpWe plaatsen bloembakken halverwege het Aambeeld. 
Voor Dorpsdijk 20 ligt een drempel, graag deze verwijderen. Dorpsdijk 18 en 20 zijn namelijk woningen gebouwd in de dijk zonder fundering.Verwerkt in ontwerpDeze drempel wordt verwijderd en er komt een plateau voor terug. 
VerlichtingEnkele inwoners hebben de wens om de lantarenpalen op de Dorpsdijk te vervangen door verlichting die past bij het karakteristieke uiterlijk van de dijk.Verwerkt in ontwerpEr komen op de Dorpsdijk karakteristieke lantarens (vergelijkbaar met de lantarens in de Hoofdstraat in Tolkamer). 
ProjectgrensNeem de gehele Dorpsdijk mee in plan fase II, ook vanaf De Hoek (Dorpsdijk/Transeedijk). Uniforme inrichting: asfalt eruit, klinkers erin. Nader te onderzoekenDe Dorpsdijk bevat teerhoudend asfalt. De meerkosten voor vervanging door klinkers moeten onderzocht worden. Als dit   budgettair mogelijk is, nemen wij deze wens mee. 
De riolering aan het eerste deel van de Dorpsdijk wordt niet vervangen. Graag ook hier de riolering vervangen net zoals in het gehele plangebied. Niet verwerktDe riolering in de gehele Dorpsdijk wordt niet vervangen. 
De afspraken over de gronden van de RK kerk (weg/parkeerterrein) moeten  herbevestigd worden.Verwerkt in ontwerpHiervoor maken we apart afspraken met de RK kerk.
De bestuursleden van de Protestantse Gemeente verzoeken om de grens van het projectgebied te herzien. Graag het deel tot en met de begraafplaats tegenover de kerk meenemen.Verwerkt in ontwerpDit deel wordt meegenomen in de plannen. 
Overlast Tussen supermarkt Plus en restaurant Rizo’s is er vaak in de avonduren overlast van hangjongeren. Is het mogelijk om een bord met samenscholingsverbod op te hangen? Is er een alternatieve locatie te bedenken met bijvoorbeeld gratis Wifi?Niet verwerktBorden gaan de overlast niet tegen. Overlast van hangjongeren lossen we niet op met de revitalisering. 
Ook op het ‘Mariapleintje’ heeft men overlast van hangjongeren.Niet verwerktZie hierboven.
Specifieke wensenNabij Dorpsdijk 6 stond vroeger een bloembak (nu een paaltje die er vaak uitgereden wordt). Kan hier een bloembak terugkomen? De bewoners van Dorpsdijk 6 willen deze eventueel zelf onderhouden.Niet verwerkt  Er komen nieuwe paaltjes op de dijk ook bij Dorpsdijk 6. Vanwege de verkeersveiligheid en goede doorgang voor de hulpdiensten is een bloembak op deze locatie niet wenselijk. 
Er is een wens om een beweegtuin aan de achterzijde van het gezondheidscentrum te realiseren.Niet verwerktDeze locatie is niet geschikt voor een beweegtuin vanwege de al bestaande parkeerdruk in de omgeving. 
Bij de woning aan Dorpsdijk 4 is nu een gele streep getrokken. Dit moet zo blijven zodat de inrit goed bereikbaar blijft.Verwerkt in ontwerpDe gele streep komt terug. 
De bewoners van Dorpsdijk 6 willen hun fundering aanpassen. Het zou fijn zijn als we konden afstemmen wanneer de gemeente de stoep verwijdert. Dan kunnen zij dit werk ook laten uitvoeren zo hoeft niet later de stoep weer open.Voor zover mogelijkWij zullen de planning meedelen. Maar dit kan onze werkzaamheden niet in de weg staan. 
De bewoners van Dorpsdijk 32 en 36 hebben hun parkeerplaats/inrit achter het schipperspoortje. Zij parkeren hier met hun auto/boot/caravan. Het instellen van een éénrichtingsweg maakt indraaien met een trailer/caravan moeilijk. Nader te bepalenWe onderzoeken of er een oplossing is voor deze bewoners. 
De bewoner van Dorpsdijk 21 maakt zich zorgen dat hij lange tijd vochtoverlast krijgt in zijn souterrain  wanneer de straat opnieuw gedaan wordt. Verwerkt in ontwerpLangs de hele Dorpsdijk worden nieuwe putten voor afvoer van het regenwater aangelegd. We bespreken de situatie met de betrokken bewoner. 
Er zitten nu op de route voor de processie (Dorpsdijk, Markt, Walhof) putjes het aanbrengen van  vlaggen. Deze moeten weer terugkomen in het nieuwe straatwerk.   Verwerkt in ontwerpDit nemen we op in het ontwerp.
Het moet mogelijk blijven dat de Plusbus het terrein voor de hoofdingang van het Gildehuis op kan rijden (schuine band). Verwerkt in ontwerpDit nemen we op in het ontwerp.
DiversenHet bestuur van de RK kerk is bezig met een herstemming van de kerk. Dit kan gevolgen hebben voor de inrichting van de openbare ruimte.Is bekendGeen actie nodig. 
Komt er een nul-opname van de woningen aan de Dorpsdijk? Niet verwerktDe gemeente Zevenaar doet geen nul-opname. 
De maquette Tolhuys dient teruggeplaatst te worden op de grond van het Gezondheidscentrum.  Verwerkt in ontwerpDit passen we aan in het ontwerp.