Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Wilt u in het buitenland trouwen? Dan heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Een huwelijksbevoegdheidsverklaring is een internationaal document. Daarin staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Het verschilt per land welke documenten u nodig heeft. Vraag dit na bij de instantie waar u gaat trouwen. Vraag ook of u volgens de rechten van dat land mag trouwen.

Goed om te weten

Houd rekening met het volgende als u een verklaring huwelijksbevoegdheid wilt aanvragen:

 • U (of uw partner) heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U (of uw partner) bent ingeschreven in de gemeente Zevenaar
 • Woont u in het buitenland? Dan kunt u de verklaring alleen aanvragen in uw laatste woonplaats in Nederland.
 • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u gaat trouwen.

Bel ons om een afspraak te maken voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Meenemen

 • Identiteitsbewijs van beide partners (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Geboorteakte van beide partners (alleen als u in het buitenland bent geboren en uw geboorteakte nog niet in de BRP is geregistreerd).
 • Van alle landen (behalve Nederland) waar beide partners hebben gewoond na hun 18e verjaardag: een bewijs dat u daar niet als gehuwd bent geregistreerd (verklaring ongehuwd-zijn).
 • Als u in het buitenland woont: Een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente waar u op dit moment ingeschreven staat.
 • Als u eerder gehuwd bent geweest in het buitenland: een huwelijksakte en een bewijs van ontbinding (echtscheidingsakte of overlijdensakte van uw vorige partner).
 • Als één van beide partners de verklaring aanvraagt heeft u van de andere partner een schriftelijke machtiging nodig.
 • (Digitale) betaalpas of contant geld; u betaalt bij aanvraag (bij voorkeur met pin).

Voorwaarden buitenlandse documenten

Documenten uit het buitenland moeten vertaald zijn in het Nederlands door een in Nederland beëdigd vertaler. Behalve als de documenten zijn geschreven in het Frans, Duits of Engels.

Legalisatie of Apostille

Documenten uit bepaalde landen moeten soms een legalisatie of apostille hebben. Een apostille of legalisatie garandeert de echtheid van een handtekening op een document. Op de website Nederland Wereldwijdexterne-link-icoon van de Rijksoverheid kunt u nakijken of documenten uit een bepaald land een legalisatie of apostille nodig hebben en hoe u deze kunt verkrijgen. 

Kosten

ProductTarief 2024
Verklaring van huwelijksbevoegdheid€ 29