Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

U heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs, of als u een wapenvergunning aanvraagt. Vraagt uw aanstaande werkgever of een instantie om een verklaring omtrent het gedrag (VOG)? Deze kunt u aanvragen via de gemeente. Gebruik het aanvraagformulier, vul het volledig in en lever het in op het gemeentehuis. Daarvoor maakt u online een afspraak.

Goed om te weten

Aanvraag VOG

Antwoord van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. 2 tot 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

Regeling gratis VOG

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), als u uw organisatie aanmeldt voor de Regeling gratis VOG. Kijk voor meer informatie en aanmelding van uw organisatie op www.gratisvog.nlexterne-link-icoon.

Gratis VOG aanvraag bij de gemeente

Indien uw aanvraag via de Regeling gratis VOG wordt afgewezen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een gratis VOG via de gemeente.

Wilt u in aanmerking komen voor deze gratis verklaring omtrent gedrag? Neem dan het volgende mee bij de afspraak:

 • Afwijzing van de aanvraag via www.gratisvog.nlexterne-link-icoon.
 • Verklaring van instelling/organisatie waarin staat:
  • De aanvrager verricht werkzaamheden op vrijwillige basis.
  • De aanvrager is niet in dienst van de instelling/organisatie.
  • De aanvrager ontvangt voor de werkzaamheden géén arbeidsbeloning. 
  • De instelling heeft het keurmerk SBBI (Sociaal Belang Behartigde Instelling) of ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Meenemen

Voor de aanvraag van een VOG neemt u mee:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG.
 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • (Digitale) betaalpas of contant geld; u betaalt bij aanvraag (bij voorkeur met pin).

U kunt iemand anders machtigen om uw VOG aan te vragen. De gemachtigde neemt mee:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG.
 • Ingevuld machtigingsformulierexterne-link-icoon.
 • Kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd.
 • (Digitale) betaalpas of contant geld; u betaalt bij aanvraag (bij voorkeur met pin).

Kosten

Overzicht tarieven VOG
ProductTarief 2024
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)€ 41,35
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) digitale aanvraag via Justis€ 33,85
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vrijwilligerGratis