document iconVerklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

U heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs, of als u een wapenvergunning aanvraagt. Vraagt uw aanstaande werkgever of een instantie om een verklaring omtrent het gedrag (VOG)? Deze kunt u aanvragen via de gemeente. Gebruik het aanvraagformulier, vul het volledig in en lever het in op het gemeentehuis. Daarvoor maakt u online een afspraak.

Goed om te weten

Aanvraag VOG

Antwoord van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. 2 tot 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

Regeling gratis VOG

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), als u uw organisatie aanmeldt voor de Regeling gratis VOG. Kijk voor meer informatie en aanmelding van uw organisatie op www.gratisvog.nl.

Gratis VOG aanvraag bij de gemeente

Indien uw aanvraag via de Regeling gratis VOG wordt afgewezen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een gratis VOG via de gemeente.

Wilt u in aanmerking komen voor deze gratis verklaring omtrent gedrag? Neem dan het volgende mee bij de afspraak:

 • Afwijzing van de aanvraag via www.gratisvog.nl.
 • Verklaring van instelling/organisatie waarin staat:
  • De aanvrager verricht werkzaamheden op vrijwillige basis.
  • De aanvrager is niet in dienst van de instelling/organisatie.
  • De aanvrager ontvangt voor de werkzaamheden géén arbeidsbeloning. 
  • De instelling heeft het keurmerk SBBI (Sociaal Belang Behartigde Instelling) of ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Meenemen

Voor de aanvraag van een VOG neemt u mee:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG.
 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • (Digitale) betaalpas of contant geld; u betaalt bij aanvraag (bij voorkeur met pin).

U kunt iemand anders machtigen om uw VOG aan te vragen. De gemachtigde neemt mee:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG.
 • Ingevuld machtigingsformulier.
 • Kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd.
 • (Digitale) betaalpas of contant geld; u betaalt bij aanvraag (bij voorkeur met pin).

Kosten

Overzicht tarieven VOG
ProductTarief 2024
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)€ 41,35
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) digitale aanvraag via Justis€ 33,85
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vrijwilligerGratis