Verbetering onderhoud zwemlocatie De Breuly

05 juni 2024
Inwonersnieuws

Het toenemende gebruik van zwemplas De Breuly brengt extra onderhoud met zich mee. Vooral tijdens vakantieperioden en mooie weekenden is het er druk, waardoor regelmatig afval achter blijft en zien we soms vernielingen. Dit betekent ook dat er veel gebruik wordt gemaakt van de zwemplas. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de gemeente het onderhoud in eigen beheer blijft houden. Hiervoor is extra budget nodig. De aanvraag voor dit extra budget wordt meegenomen in de kadernota, zodat de gemeenteraad een keuze kan maken.

Onderzoek onder gebruikers van De Breuly

In september 2023 is een onderzoek onder bezoekers van De Breuly en breder onder inwoners gehouden. Hieruit komt naar voren dat Zevenaarders over het algemeen blij zijn met de zwemlocatie. Ook hebben zij de wens voor meer voorzieningen en beter onderhoud aangegeven, vergelijkbaar met zwemlocaties zoals Bussloo en Hilgelo. Het college wil met het verbeterde onderhoud en beheer een hogere tevredenheid onder bezoekers bereiken. Daarnaast gaan reguliere taken zoals het maaien van de gazons en paden en het legen van prullenbakken natuurlijk ook gewoon door. 

Verleden De Breuly 

Na de sluiting van het buitenzwembad De Breuly in 2007 is stapsgewijs een zwemplas ontstaan. Wat ooit viswater was, werd in 2013 heropend als zwemlocatie zonder toezicht en voorzieningen. Zo konden inwoners toch zwemmen in de lokale plas. 

In de loop van de jaren zijn verschillende faciliteiten toegevoegd, zoals speeltoestellen, extra prullenbakken, een zandstrandje en een toilet. Deze uitbreiding en de grotere bekendheid hebben gezorgd voor een groeiend aantal bezoekers, vooral tijdens warme zomers. 

Eco-toiletvoorziening

De bestaande eco-toiletvoorziening wordt gezien als een eenvoudige maar praktische oplossing. Het toilet wordt dagelijks schoongemaakt tijdens het zwemseizoen en wekelijks daarbuiten. Hiermee willen we onder andere De Breuly behouden als een toegankelijke en goed onderhouden zwemlocatie voor de gebruikers. 

Breuly Zevenaar