Uittreksel voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders

Heeft u als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder inlichtingen uit de burgerlijke stand nodig voor bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure? Vraag dan de uittreksels online aan met eHerkenning.

Goed om te weten

U kunt deze inlichtingen alleen aanvragen als u hiervoor bevoegd bent en nodig hebt voor een algemeen verbindend voorschrift, bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure:

  • afschriften uit de burgerlijke stand (zoals geboorteakte, huwelijksakte, akte geregistreerd partnerschap, echtscheidings- of ontbindingsakte of overlijdensakte).

De kosten per uittreksel zijn voor 2024 € 16,60. U betaalt met iDeal. U ontvangt de uittreksels zo spoedig mogelijk per post.