default iconUitslag verkiezing Provinciale Staten 20 maart 2019

Partij Aantal stemmen
VVD 2765
CDA 2669
D66 1167
SP 1356
PVV 1487
PvdA 1779
ChristenUnie 311
SGP 46
GROENLINKS 1466
Partij voor de Dieren 625
50PLUS 989
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje 418
Forum voor Democratie 2942
DENK 126
JEZUS LEEFT 23
Geldige stemmen 18169
Blanco 58
Ongeldig 46
Totaal 18273
Kiesgerechtigden 34858
Opkomst percentage 52,4%