T/m dinsdag 28 april is het gemeentehuis geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur.
Kijk voor de openingstijden van de aanbiedstations op onze website.

Terinzagelegging

Wij publiceren onze plannen zoals (voorontwerp) bestemmingsplannen, ontheffingen, beleidsnota's, nieuwe verordeningen enzovoort. In de publicatie staat dat deze plannen een bepaalde termijn ter inzage liggen. U kunt alle stukken digitaal inzien op de pagina Gemeentepagina / Zevenaar Post en op de website officielebekendmakingen.nl. Daar leest u ook hoe u op onze plannen kunt reageren.

Lukt het u niet digitaal? Bel dan (0316) 595 111 zodat wij u kunnen helpen of om een afspraak te maken.