Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Terinzagelegging

Wij publiceren onze plannen zoals (voorontwerp) bestemmingsplannen, ontheffingen, beleidsnota's, nieuwe verordeningen enzovoort. In de publicatie staat dat deze plannen een bepaalde termijn ter inzage liggen. U kunt alle stukken digitaal inzien op de pagina Gemeentepagina / Zevenaar Post en op de website officielebekendmakingen.nl. Daar leest u ook hoe u op onze plannen kunt reageren.

Lukt het u niet digitaal? Bel dan (0316) 595 111 zodat wij u kunnen helpen of om een afspraak te maken.