Terinzagelegging

Plannen zoals (voorontwerp) bestemmingsplannen, ontheffingen, beleidsnota's, nieuwe verordeningen enzovoort liggen ter inzage. U kunt alle plannen digitaal inzien.

In de publicatie is aangekondigd dat deze een bepaalde termijn ter inzage liggen en waar u de stukken kunt vinden. Publicaties worden gepubliceerd op de pagina Gemeentepagina / Zevenaar Post en op de website officielebekendmakingen.nl. Ook staat daar waar en hoe u op plannen kunt reageren. 

U kunt de stukken op papier inzien in het gemeentehuis. Maak hiervoor een telefonisch een afspraak.