adult iconTellen van de stemmen

Het tellen van de stemmen is openbaar. Hieronder leest u waar en wanneer de stemmen geteld worden.

Tellen op de stembureaus

Woensdag 22 november worden de stemmen na 21.00 uur op het stembureau geteld.

Gemeentelijk stembureau

Voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer wordt gebruik gemaakt van een gemeentelijk stembureau.

De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau is donderdag 23 november 2023 om 10.30 uur in de Turmac Cultuurfabriek. Tijdens de zitting wordt de voorlopige uitslag vastgesteld.

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau, bij de telling of bij het vaststellen van de uitslagen? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u doen bij het centraal stembureau.