Taken gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • De bevolking van Zevenaar vertegenwoordigen. Raadsleden worden gekozen door de inwoners van een gemeente. Zij zijn daarmee de directe ‘vertegenwoordiging van het volk’. Raadsleden treden op namens de inwoners.
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente (kaders stellen). De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, het milieu, cultuur en recreatie.
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afgesproken beleid goed uitvoert.

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert één keer in de maand op woensdagavond, maar nooit in de schoolvakanties. Op de vergaderkalenderexterne-link-icoon staat wanneer de vergaderingen plaatsvinden en waarover vergaderd wordt. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.

Twee weken voor de raadsvergadering vinden er op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond commissievergaderingen plaats. De raadscommissie Samenleving vergadert op dinsdagavond, de raadscommissie Ruimte op woensdagavond en de raadscommissie Middelen op donderdagavond. Ook vindt er één keer in de maand een informatieve raadsbijeenkomst plaats, die meestal openbaar is. Wilt u inspreken? U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda van een commissie staan, of over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Inspreken bij de gemeenteraad

Vergadering bezoeken

U bent van harte welkom om als toehoorder aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies, de gemeenteraad en de informatieve bijeenkomsten. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U kunt de vergaderingen ook online bekijkenexterne-link-icoon

Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt altijd contact opnemen met de griffie. Zij helpen u graag verder. 

Politiek jaaroverzicht

De gemeenteraad van Zevenaar verzet jaarlijks veel werk. In het politieke jaaroverzicht zijn alle feitelijkheden terug te vinden ten aanzien van het afgelopen politieke jaar. De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op de periode september 2022 t/m augustus 2023.