Stoppen met verjagen van roeken in de bebouwde kom

29 februari 2024
Inwonersnieuws

Op sommige plekken in de gemeente zorgen roeken voor overlast. Daarom hebben we in 2023 verschillende pogingen gedaan om de vogels te verjagen. Helaas heeft de inzet van verschillende hulpmiddelen onvoldoende effect gehad. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten niet langer door te gaan met het verjagen van roeken in de bebouwde kom van Zevenaar.

Verjagen roeken 

Roeken en hun nesten zijn wettelijk beschermd volgens de Wet natuurbescherming. Van de provincie hebben we alleen een ontheffing gekregen om op drie locaties de vogels te mogen verjagen: aan de Van Beethovenstraat, langs een deel van de weg de Methen en bij het centrale deel van de begraafplaats Rosorum. Wanneer de vogels op een andere plek neerstrijken, mogen we geen actie ondernemen. 

Maatregelen

We hebben het afgelopen jaar geprobeerd om op deze locaties de roeken te verjagen. Zo zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder het verplaatsen van nesten naar de Slenterweg. Dit is een officiële beschermingsplek voor de roeken. Ook zijn werende glitters op bomen aangebracht, is regelmatig een valkenier ingezet en zijn nieuwe nesten steeds verwijderd met een hoogwerker, tot de vogels eieren gingen leggen. 

De roeken blijven terugkeren 

Helaas hebben deze maatregelen niet tot het gewenste resultaat geleid. In april 2023 waren er 53 nesten aan de Van Beethovenstraat en slechts 3 nesten op de beschermingslocatie aan de Slenterweg. Daarnaast is er een nieuwe locatie bijgekomen aan de Europalaan/het Tortonaplein (11 nesten). Het lijkt erop dat alle roeken nu binnen de bebouwde kom van de kern Zevenaar nestelen. 

Overlast helaas niet te voorkomen

Ook gemeenten rond Zevenaar ervaren dit probleem. Het wordt steeds duidelijker dat de overlast die roeken geven niet volledig op te lossen is. Ook de provincie en natuurbeschermingsorganisaties geven aan dat mensen de aanwezigheid van roeken moeten accepteren. We begrijpen dat dit een vervelende situatie is. De periode van overlast is met name van maart tot en met juni. Daarna vliegen de jonge vogels uit en verlaten ze de kolonie. 

Stoppen met verjagen van roeken

Nu blijkt dat het verjagen van de roeken geen effect heeft, is door het gemeentebestuur besloten niet langer door te gaan met het verjagen van de vogels in de bebouwde kom van Zevenaar.