Startdatum proef tweede uur gratis parkeren verschoven naar 1 juni 2024

22 april 2024
Algemeen nieuws

In 2023 heeft de gemeente Zevenaar haar parkeerbeleid kritisch onder de loep genomen samen met een extern adviesbureau. Het resultaat zijn belangrijke aanpassingen voor een betere dienstverlening. Een van de aanpassingen is het op proef invoeren van het tweede uur gratis parkeren. Dit initiatief is bedoeld om centrumondernemers te ondersteunen door bezoekers langer in het centrum te laten verblijven. De proef start op zaterdag 1 juni 2024.

Verschuiving periode proef gratis tweede uur parkeren

Door noodzakelijke aanpassingen in de Verordening fysieke leefomgeving (eerder bekend als de parkeerverordening), wordt de startdatum van de proef verschoven naar 1 juni 2024. De proef duurt nog steeds een jaar, tot juni 2025, maar heeft door de aanpassingen een vertraging van een maand. Eind mei besluit de gemeenteraad of zij instemt met de aanpassingen in de verordening. 

Parkeertarieven

De gemeenteraad heeft besloten de parkeertarieven beperkt te verhogen. Het kortparkeertarief gaat van € 0,90 naar € 1,00. De tarieven voor lang parkeren stijgen van € 1,90 en € 3,80 naar € 2,30 en € 4,30. Deze wijzigingen worden ook doorgevoerd in de verordening. 

Met onder andere deze ontwikkelingen wil de gemeente Zevenaar het parkeerbeleid optimaliseren en een aantrekkelijke omgeving creëren voor bezoekers en lokale ondernemers.