Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Standplaatsvergunning

Goed om te weten

Als u buiten de weekmarkt om goederen of etenswaren aanbiedt/verkoopt op of aan een openbare weg/plaats met een verkoopwagen, een kraam of een tafel, dan heeft u een vergunning nodig.

Een standplaats kan incidenteel of voor een langere periode worden verleend. Voor de vaste standplaatsen heeft de gemeente locaties aangewezen.

Een standplaatsvergunning wordt voor 5 jaren verleend met een eenmalige mogelijk tot verlenging van 5 jaren. De standplaatshouder moet zelf voor eventuele stroomvoorziening zorgen. Op plaatsen waar stroomvoorziening van de gemeente aanwezig is, kan na toestemming en tegen vergoeding van de kosten daarvan gebruik gemaakt worden.

Kosten

U betaalt voor de aanvraag van een vergunning/ontheffing. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als een aanvraag moet worden geweigerd.

De kosten bedragen € 59,80.