Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Sportaccommodaties

In de gemeente Zevenaar verzorgd Ataro BV het onderhoud, beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties.

Huur sportaccommodaties en Coronavirus

We geven graag duidelijkheid over de huur van sportaccommodaties in de tijden van het Coronavirus. Op dit moment laten wij de huur doorlopen met de mogelijkheid tot uitstel van betaling. Dit geldt ook voor OZB-heffingen en andere gemeentelijke belastingen.

Later kijken we waar en hoe gecompenseerd moet worden. Op deze manier krijgt u als sportaanbieder voor dit moment wat lucht. Doordat de vaste kosten van uw club doorlopen in deze periode komt u wellicht in aanmerking voor de landelijke steunmaatregel  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Op de website van de Rijksoverheid leest u waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze regeling.