Sportaccommodaties

In de gemeente Zevenaar verzorgd Ataro BV het onderhoud, beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties. Kijk op www.atarobv.nl als u een sportaccommodatie wilt huren of als u een entreebewijs voor het zwembad Het Lentebad wilt kopen.