Samenvatting informatiebijeenkomst Vestersbos 23 januari

Op 23 januari 2024 vond een participatieavond plaats over de ontwikkeling van de locatie Vestersbos. De avond vond plaats in de patio van het gemeentehuis van Zevenaar. Uitgenodigd waren bewoners van de Buitenmolen, Heldringstraat, Molenstraat, Oranjehof, Oranjelaan, Pelgromstraat, Stationsstraat, Thebenstraat, Van de Loostraat, Van Nispenstraat en het Vestersbos. Het doel van de avond was om feedback te verzamelen ten aanzien van de ruimtelijke uitgangspunten die ambtelijk zijn opgesteld.

Tijdens de avond werden verschillende punten besproken: 

  1. De beslissing van de gemeenteraad om door te gaan met woningbouw op de locatie. 
  2. De nadruk op het creëren van betaalbare woningen, met aandacht voor diverse demografische groepen.
  3. De discussie over de snelheid van het project en het niveau van betrokkenheid van de gemeenschap.
  4. Diverse zorgen en suggesties, zoals de leefbaarheid van de buurt, de impact op verkeersafwikkeling, parkeergelegenheid en groenvoorzieningen.
  5. Het belang van betrokkenheid van de directe omgeving bij het vormgeven van de plannen, met mogelijkheden voor inbreng van lokale bewoners.

De avond begon met de aankondiging dat de gemeenteraad had gekozen voor woningbouw op de Vestersbos-locatie, in tegenstelling tot het eerdere voorstel van het college om de locatie te gebruiken ten behoeve van onderwijs. De beslissing van de gemeenteraad is gebaseerd op het potentieel van de locatie en op de bredere doelstelling om de woningvoorraad te vergroten, met name betaalbare eenheden.  

Deelnemers uitten hun zorgen over het tempo en de kwaliteit van het project evenals het niveau van betrokkenheid van de gemeenschap. Terwijl sommigen pleitten voor snelle actie om de woningnood aan te pakken, benadrukten anderen het belang van grondig overleg met lokale bewoners om ervoor te zorgen dat hun behoeften en zorgen adequaat worden aangepakt.

Er werden verschillende kwesties besproken met betrekking tot de mogelijke gevolgen van de ontwikkeling, waaronder de impact op verkeersafwikkeling, parkeergelegenheid, groenvoorzieningen en de buurtkarakteristieken. Bewoners benadrukten de noodzaak om een balans te vinden tussen het realiseren van nieuwe woningen enerzijds en het behouden van de kwaliteit van leven in de omgeving anderzijds. Er werden vragen gesteld over het specifieke ontwerp en de dichtheid van de voorgestelde woningen, waarbij zorgen werden geuit over het behoud van voldoende groen en het vermijden van sociale onrust.

Tijdens de avond werden ook het proces van gemeenschapsbetrokkenheid en de rol van bewoners bij het vormgeven van het ontwikkelingsplan besproken. Deelnemers benadrukten het belang van betekenisvol overleg en transparantie in besluitvorming, en pleitten voor mogelijkheden om input te leveren in verschillende stadia van het project.

Als reactie op zorgen over parkeren, legde de gemeentelijke vertegenwoordiger plannen uit om de parkeervraag aan te pakken door middel van een combinatie van maatregelen, waaronder herziene parkeernormen en uitbreiding van vergunningszones. Er werden echter zorgen geuit over de haalbaarheid van deze maatregelen, gezien de bestaande parkeerdruk in het gebied.

De participatieavond bood een platform voor bewoners om hun zorgen en voorkeuren kenbaar te maken met betrekking tot de ontwikkeling van Vestersbos. Hoewel er veel verschillende meningen werden geuit, was er consensus over de noodzaak van zorgvuldige planning en betrokkenheid van de gemeenschap. Leefbaarheid is het sleutelwoord. Tijdens de avond konden belangstellenden hun e-mailadres achterlaten. Op die manier kunnen zij op de hoogte worden gehouden van de komende stappen in het proces. Tot slot is toegezegd dat de samenvatting van de avond ook zou worden gedeeld.