Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Rekenkamercommissie

Wat doet de  rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. De commissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Zevenaar. De rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De commissie bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Ook neemt zij in haar adviezen geen standpunt in maar geeft zij mogelijkheden voor oplossingen aan.

Samenstelling

Naam

Dhr. W. (Ward) van Miltenburg (extern voorzitter)
dhr. W.J.M. (Willy) van Dinther (CDA)
dhr. P.A. (Peter) Vos (VVD)
dhr. B.M. (Bart) Kagei (GroenLinks)
dhr. A. (Ali) Ok (Lokaal Belang)
dhr. T.G.H. (Tjeerd) Boekhorst (Lokaal Belang)
mevr. M. Jansen (PvdA)
dhr. P. Pollmann (D66)
dhr. H. Meijer (Sociaal Zevenaar)
mevr. R. (Roelien) Heemsbergen (ambtelijk secretaris)

Alles over de gemeenteraad en commissies

Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken, samenstelling, taken, veelgestelde vragen, besluiten en stemmingen, contactinformatie vindt u in het raadsinformatiesysteem.