Proefproject kabelgoottegels

Heeft u een elektrische auto en een eigen oplaadvoorziening? Maar moet u opladen op straat omdat u geen eigen parkeergelegenheid heeft? Dan kunt u zich opgeven voor het proefproject met speciale EV-kabelgoottegels.

Wat houdt het proefproject in?

De EV-kabelgoottegels werken een laadkabel weg, zodat de kabel nauwelijks nog opvalt. De tegels van 30 bij 15 centimeter worden in de bestrating geplaatst. De kabel verdwijnt in de goot onder een rubberen afdekstrip. Op die manier wordt het eenvoudiger en veiliger om de auto toch bij huis op te laden, ook als de eigenaar geen oprit heeft. Met het gebruik van de speciale tegel blijft de stoep veilig begaanbaar, ook voor mensen die slecht ter been zijn en voor slechtzienden. Als het voertuig is opgeladen, kan de bewoner de kabel zelf weer opruimen. Daarnaast is de eigenaar van de auto niet meer aangewezen op de openbare laadpalen. Daardoor kan er bespaard worden op het vaste opstarttarief van openbare laadpalen.

Heeft u interesse in EV-kabelgoottegels? Bekijk dan hieronder de voorwaarden en meld u aan. Aanmelden kan tot en met 11 september 2022. Let op: er kunnen maximaal 10 inwoners deelnemen. Komen er meer dan 10 aanmeldingen? Dan vindt er een loting plaats.

Foto kabelgoottegels

Voorwaarden

Selectiecriteria

 1. De deelnemer heeft geen eigen oprit en heeft geen verhuisplannen
 2. De deelnemer bezit of krijgt aantoonbaar een elektrisch voertuig in 2022
 3. De deelnemer voldoet aan de onderstaande randvoorwaarden.
 4. Deelnemer is bereid een bruikleenovereenkomst met de gemeente Zevenaar te ondertekenen

Randvoorwaarden

 1. Oplaadpunt staat / of hangt op eigen terrein en veroorzaakt geen hinder voor derde.
 2. Het aanleggen van eigen laadinfrastructuur is voor rekening en risico van de deelnemer, gemeente Zevenaar kan namelijk niet garanderen dat de goot in de toekomst kan blijven liggen cq. gebruikt mag worden. Dit geldt ook voor de eigen laadinfrastructuur waarvan het gebruik mogelijk in de toekomst zal worden beperkt door wijzigende regels.
 3. De grond voldoet aan de volgende eisen: Het trottoir waarin de EV-kabelgoottegels gelegd worden grenst rechtstreeks aan de openbaar toegankelijke parkeerplaats of rijbaan (daar waar het toegestaan is om te parkeren). Een tussenliggende groenstrook is niet toegestaan en sluit u uit van deelname.
 4. Per adres kan slechts één kabelgoot aangelegd worden.
 5. Deelnemer van het proefproject werkt actief mee aan de evaluatie door gemeente Zevenaar.
 6. Deelnemer kan benaderd worden door gemeente of partners voor het opstellen van een persbericht, deelname hieraan is niet verplicht.
 7. Het proefproject heeft een doorlooptijd van ca. 8 maanden, tenzij de gemeente Zevenaar omwille van de ervaringen/evaluatie besluit om dit te wijzigen. Aan de hier aangegeven doorlooptijd kan geen rechten worden ontleent.
 8. Er is ruimte voor tien deelnemers in dit proefproject welke zullen worden ingeloot na sluiting van de inschrijftermijn.

Deelnemer proefproject

De deelnemer van de EV-kabelgoot Tegel proefproject stemt in met en houdt zich aan de volgende regels:

 1. Veilig gebruik van de voorziening.
 2. De laadkabel dient in zijn geheel in de kabelgoot te liggen;
 3. Overlengte van de laadkabel moet op eigen terrein of onder het eigen voertuig opgeborgen worden, daar waar het geen hinder of gevaar kan veroorzaken.
 4. Bij gebruik van de EV-kabelgoot Tegel dient men een goedgekeurde stroomkabel, welke speciaal ontwikkeld is voor het laden van elektrische voertuigen, te gebruiken. De kabel dient in een goede staat te zijn, de deelnemer is hiervoor verantwoordelijk.
 5. Het is niet toegestaan de stroomkabel over de verharding (weg, fietspad etc.) of de groenstrook naar de overzijde van de rijbaan te leggen.
 6. De parkeerplaats nabij de woning van de aanvrager grenst gelijk aan het trottoir, het trottoir grenst vervolgens direct aan het eigen perceel.
 7. De gebruiker is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de goot in de EV-Kabelgoot Tegel.
 8. De oplaadkabel dient na gebruik verwijderd te worden en op eigen terrein of in eigen voertuig opgeborgen te worden.
 9. Er kunnen geen parkeerprivileges geclaimd worden (parkeerplaats is en blijft openbaar en voor iedereen te gebruiken), deelnemers wordt aangeraden om buren te informeren over deelname aan dit proefproject.
 10. Indien niet aan de gebruiksvoorwaarden wordt voldaan is de gemeente Zevenaar gerechtigd de kabelgoot weer te verwijderen.

Gemeente

 1. Gemeente Zevenaar zorgt voor het vakkundig aanleggen en het in stand houden van een veilige verharding, de EV Kabelgoot Tegels wordt daarom geheel door gemeente Zevenaar aangelegd.
 2. De EV-kabelgoot Tegels blijven eigendom van gemeente Zevenaar.
 3. Gemeente Zevenaar is niet aansprakelijk voor schade (ook aan derden) als gevolg van het gebruik (al dan niet door derden) van de EV-kabelgoot Tegels.
 4. Na evaluatie bepaald de gemeente Zevenaar of de tegels mogen blijven liggen en onder welke condities dit mag.

Disclaimer

Gemeente Zevenaar besteedt veel zorg aan het opstellen, samenstellen en verspreiden van de informatie die u hier leest. We trachten de inhoud op peil te houden op het gebied van correctheid, volledigheid en actualiteit. Echter is het desondanks mogelijk dat u inhoud aantreft, die verouderd, onjuist of onvolledig is. De gemeente Zevenaar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van de voorwaarden.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.