Overzicht wensen/ideeën Schrijvershoek

Om te komen tot een goed ontwerp hebben we gesproken met inwoners van de wijk Schrijvershoek tijdens twee inloopbijeenkomsten. Waar het kan, hebben wij de wensen verwerkt in het definitieve ontwerp.

ThemaOpmerkingen/WensenVerwerkt in het ontwerpToelichting
Afwatering/rioleringGraag aandacht voor de put thv van de oprit van Didamseweg 82. Deze bij voorkeur verplaatsen. JaDe put wordt verplaatst naar het midden van de weg.
Afkoppelen riolering: gebeurt dat wel met infiltratieputten? Toch niet over bestaande bestrating? Onze kelder loopt nu al onder door dakwater van de buren. JaHet afkoppelen van de openbare ruimte vindt plaats door middel van aanleg van infiltratiebuizen welke onder de weg gelegen zijn. 
Wij willen graag afkoppelen. Welke hulp/ steun kan de gemeente geven en op welke termijn?JaDe gemeente stelt afkoppelsets voor de regenpijp ter beschikking. Hierover volgt nog informatie bij aanvang van de werkzaamheden. Daarnaast kan de gemeente advies geven over de mogelijkheden tot afkoppelen op eigen terrein. 
Snelheid en verkeersveiligheidGraag een verkeersdrempel of een zebrapad thv Huygenslaan 23/Bilderdijkstr. 25JaHet ontwerp wordt op dit onderdeel aangepast. Er komt hier een verkeersplateau. 
Verhoogd verkeersplateau Didamseweg/Reinierastr/Huygenslaan geeft (met ambulance) meer licht overlast. NeeIn de huidige situatie ligt er ook al een verkeersplateau dus in die zin verandert de situatie qua overlast niet. 
Er wordt in de Vondellaan standaard te snel gereden.Nvt De Vondellaan valt buiten het projectgebied.
De bocht bij de Huygenslaan en Staringstraat is een dode hoek. Dit is gevaarlijk voor auto’s en fietsers. Nvt Als er al sprake is van een “dode hoek” dan betekent dat het verkeer zijn snelheid en gedrag moet aanpassen.
BestratingIs het straks in de Didamseweg een veilige situatie, gezien minder parkeervakken, veel verkeer, ambulance en bestelbusjes?NvtDe maatvoering en de toekomstige inrichting  van de Didamseweg voldoet aan de geldende richtlijnen die hiervoor van toepassing zijn. 
VoetpadP.C. Hooftstraat 26: Graag bestraten naast en tussen de woning en het achterpad.JaDeze werkzaamheden worden meegenomen in het project. 
Huygenslaan 23: Het looppad van midden groenstrook met speeltuin verbinden. JaHet ontwerp wordt op dit onderdeel aangepast
Ik heb gemerkt dat de kleine nieuwe tegels die op een gedeelte van de Vondellaan gelegd zijn, soms behoorlijk glad worden. Vooral in de wintermaanden. Zou u daar aandacht aan willen besteden? JaDe toe te passen materialen voldoen aan de daarvoor geldende kwaliteitsnormen. Mits ze goed gelegd worden leidt dit normaliter niet tot problemen. 
GroenvoorzieningUlmus columella laanbeplanting graag in de Didamseweg aan 2-zijden toepassen. Dit leidt tot optische versmalling van de rijbaan.JaBij de bepaling van de soortkeuze van de toe te passen bomen wordt hier rekening mee gehouden.
Reinierastr. 7: Er staan 2 bomen ingetekend, let op de hoogte in de toekomst i.v.m. beïnvloeding van de zonnepanelen. JaBij de bepaling van de soortkeuze van de toe te passen bomen wordt hiermee rekening gehouden.
De situatie op de Didamseweg van Huygenslaan tot Oosteinde is nu prachtig. Zie niet de noodzaak van de omkering van het groen (van de ene naar de andere kant van de weg)NeeVanwege het vervangen van de bestaande riolering welke over een groot gedeelte aan beide zijden van de weg ligt, is het noodzakelijk dat al het groen eruit moet. Dat is voor de gemeente aanleiding om alles her in te richten, ook vanwege een efficiënt toekomstig beheer en onderhoud. 
Didamseweg 82: Mochten we keuze hebben qua boom voor ons huis, dan graag een magnolia. Deels Bij het bepalen van de inrichting wordt o.a. gekeken welke boom het beste past op de betreffende locatie.
Komen er ook werkzaamheden bij de bergingsvijver aan de Kampsingel? Dit vanwege rattenoverlast, dichtgroeien van de vijver en dichtslibben , dus onvoldoende waterberging. Nvt De bergingsvijver is eigendom van het waterschap. Zij geven aan hier geen onderhoud meer uit te voeren. Voor toelichting kan contact worden opgenomen met het Waterschap Rijn en IJssel.
Komt er nieuw groen in de Oosteinde? Dit is nu een zooitje. JaDe  groenstrook langs het Oosteinde wordt opgeknapt.
Bomen die niet te breed worden en niet te laag zijn i.v.m. uitzicht inrit. En geen overlast geven met hars of vogelpoep. JaBij de bepaling van de soortkeuze van de bomen wordt hier rekening mee gehouden. 
Het onderhoud van de groenstrook hoek Steenhuizen/Kampsingel is achterstallig. Kan hier een andere haag/heesters zonder doornen en gemakkelijker in onderhoud komen?JaDe beplanting in dit plantvak wordt vervangen. 
De groenstrook aan de Kampsingel is lelijk en slecht onderhouden. JaDe groenstrook wordt bij de meegenomen. 
Graag in de Bommersheufsestraat het groen vervangen door groenblijvende heesters. Heel veel bladoverlast. NvtDe Bommersheufsestraat valt buiten het projectgebied. 
Leveren de bomen bij Oosteinde 66 gevaar op   bijvoorbeeld bij storm? Op de oprit hangen takken over. NeeDe betreffende bomen worden jaarlijks geschouwd om te kunnen bepalen of er (snoei)werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 
Waarom beplanting aan de noordzijde van de straat, dat is de zonzijde. N.v.t.Dit ter voorkoming dat er op het trottoir geparkeerd wordt. 
Bij het paadje bij P.C. Hooftstraat 27/29 en 24/26 komt bomen/beplanting. Dit paadje wordt veel gebruikt en is een verbinding van Oosteinde naar Huygenslaan. Dit belemmert de doorgang van Oosteinde naar Huygenslaan. JaHet ontwerp wordt op dit onderdeel aangepast. De werkzaamheden aan het paadje worden meegenomen in het project.
ParkerenOok voor de Huygenslaan een parkeervergunning instellen, zodat er minder overlast is.JaDe gemeente Zevenaar is voornemens de parkeerzone in de wijk uit te breiden. Ook zijn er plannen om het huidige parkeervergunningenbeleid te herzien en vergunningen op kenteken af te geven. Nadere informatie hierover volgt op later moment.
We wonen op een hoekhuis (P.C. Hooftstraat) is het mogelijk om een eigen oprit te krijgen?NvtHiervoor dient u zelf een vergunning aan te vragen.  
Kunnen in de P.C. Hooftstr. de parkeerplekken getekend worden net zoals nu in het laatste deel van de straat. Soms staan er 3 auto’s terwijl er plek is voor 6.JaHet parkeren in de verschillende straten wordt meer gestuurd door een witte vakaanduiding.
Parkeerplaatsen Didamseweg behouden.  JaHet ontwerp wordt op dit onderdeel aangepast. 
Oosteinde: Wat ontbreekt aan de plannen is een verkeerscirculatieplan doordat er nu meer parkeerplaatsen worden weggehaald dan goed is. Auto’s blijven dus aan twee kanten van de weg geparkeerd worden. Wat gevaarlijke situaties oplevert. Daarom o.a.. Staringstraat maken tot een eenrichtingsstraat waar aan de linkerkant geparkeerd kan worden. Iedereen kan dan de auto kwijt en het tegenliggers probleem is opgelost. De straten zijn aangelegd in een periode dat er nauwelijks parkeerproblemen waren. Dat is inmiddels anders en daar moet op geanticipeerd worden. NeeHet parkeren in de verschillende straten wordt meer gestuurd door middel van het aanduiden van de locaties waar geparkeerd mag worden. Van aan twee zijden van de weg parkeren is dan geen sprake meer. Het instellen van éénrichtingsverkeer leidt tot meer (verkeers) overlast in andere straten en brengt veel meer verkeersbewegingen met zich mee dan noodzakelijk is. 
Parkeerzones herzien, omdat Didamseweg en Huygenslaan nu gebruikt wordt voor mensen die in het centrum werken of 2e (bedrijfs)auto hebben en wonen in de andere parkeerzones. JaDe gemeente Zevenaar is voornemens de parkeerzone in de wijk uit te breiden. Ook zijn er plannen om het huidige parkeervergunningenbeleid te herzien en vergunningen op kenteken af te geven. Nadere informatie hierover volgt op later moment.
Te weinig parkeerplaatsen in de Brederostraat (naast Molukse clubgebouw).NeeGelet op de uitkomsten van de gedane parkeeronderzoeken zijn er in dit ontwerp voldoende parkeerplaatsen opgenomen.
Da Costastraat 20: Graag ingetekende parkeervakken, omdat de auto’s nu maar zo neergezet worden. Soms staan er maar 3 met tussenplekken dat er geen meer tussen kan. In het laatste stuk van de P.C. Hooftstraat zijn ze ook ingetekend en dat gaat prima zo. JaDe locaties waar geparkeerd mag worden op de rijbaan worden aangegeven met een witte vak aanduiding. 

De 14 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de P.C. Hooftstraat is nodig i.v.m. de hoeveelheid auto’s.
Doordat er beplanting aan de noordzijdekomt, kan er ook niet meer op de stoep worden geparkeerd. 

Ja

Het ontwerp wordt op dit onderdeel aangepast. 

Gelet op de uitkomsten van de gedane parkeeronderzoeken zijn er in dit ontwerp voldoende parkeerplaatsen opgenomen.

Huidige parkeercapaciteit 40, ontwerpcapaciteit 33, hoogst gemeten bezetting tijdens onderzoeken en waarnemingen 29. Tot slot 11 parkeerplaatsen op eigen terrein (eigen inrit). 

Kan in de Frederik van Eedenstraat aan weerskanten van de straat een tegel minder gelegd worden zodat de straat wat breder wordt om aan beide kanten te parkeren. De werkbusjes in deze straat ontsieren het straatbeeld, misschien hier een aparte parkeerplaats van maken aan de Vondellaan.

NeeEr moet voor alle gebruikers van de openbare ruimte in de Frederik van Eedenstraat voldoende ruimte zijn. Dus naast auto’s ook voor voetgangers en fietsers. Bij het versmallen van de trottoirs is dat niet meer het geval. Daarnaast leidt het  versmallen van de trottoirs tot knelpunten met de aanwezige ondergrondse infra (ligging van kabels en leidingen).

Weginrichting

Een wegbreedte van 5 meter in de Didamseweg is te klein om 2 auto’s te laten passeren. Het is nu al erg krap. Nvt De wegbreedte van 5m voldoet aan de maatvoering die hier vanuit de geldende richtlijnen voor staan. Dat het in de huidige situatie al krap is, ontstaat door het feit dat de huidige parkeervakken te smal zijn en auto’s dus deels op de weg geparkeerd staan.  Dit probleem is straks opgelost. 
Wordt de weg niet te smal als voor Didamseweg 86 een groenstrook wordt aangelegd?NeeDe breedte voldoet hier.
Rotonde Oosteinde/Didamseweg lijkt op een vernauwing van de rijstrook. NvtHier komt geen vernauwing in de weg. 
Kruising Reinierastr. / Kampsingel: Hier wordt vaak in de bocht geparkeerd. Dit is een gevaarlijke situatie voor het zicht voor doorgaande fietsers vanuit het centrum en voor autorijders die de Kampsingel in willen rijden vanuit de Reinierastr. Alleen een plantvak zal dit probleem niet oplossen. NvtParkeren in een bocht is niet toegestaan. Handhaving kan dit voorkomen. 
Aan het eind van de Brederostraat is een voorrangskruising (fietsers hebben voorrang). De bocht naar rechts (richting AH) is zo scherp, je moet je handen aan het stuur houden Kan dan niet richting aangeven. NvtDe genoemde locatie valt buiten het projectgebied. 
P.C. Hooftstr. 75: Gelieve 1 blok voor mijn oprit tussen te plaatsen, zodat ik wat meer ruimte krijg om in te parkeren naar de oprit. JaHet ontwerp wordt op dit onderdeel aangepast. 
Er is nu vaak in tweerichtingen fietsverkeer op rotonde bij de Didamseweg, terwijl dat niet mag. Nvt Dit probleem heeft met het gedrag van mensen te maken en niet met de huidige inrichting van de rotonde. 

Onoverzichtelijke hoeken vanwege te hoge hagen en het parkeren in de hoeken:

  • Didamseweg/hoek Huygenslaan
  • Huygenslaan/hoek Reinierastr.
  • Vondellaan/hoek P.C. Hooftstr.
NvtParkeren in een bocht is niet toegestaan. Handhaving kan dit voorkomen.
Vondellaan bij parkeerplaats Vondelhoek afsluiten. NeeAfsluiting van de ene zijde leidt tot meer verkeersbewegingen aan de andere zijde en verslechtert de bereikbaarheid in zijn algemeenheid voor de hulpdiensten en afvalinzameling.
Meerdere bewoners hebben laten weten dat zij een inrit hebben wij hun woning aan de P.C. Hooftstraat. Deze lijken nu te komen vervallen terwijl er in het verleden wel vergunningen zijn verleend. JaWe onderzoeken waar dit het geval is en passen het ontwerp op dit onderdeel aan.  
Inrichten van eenrichtingsverkeer, vanaf de P.C. Boutensstraat, richting de Brederostraat.NeeHet instellen van éénrichtingsverkeer leidt tot meer verkeersoverlast in andere straten en brengt veel meer verkeersbewegingen met zich mee dan noodzakelijk is.

Frederik van Eedenstraat: ook het realiseren van eenrichtingsweg zou het sluipverkeer stoppen van auto’s die van de Domino,s en Vondelhoek komen en door de straat racen.

NeeHet instellen van éénrichtingsverkeer leidt tot meer verkeersoverlast in andere straten en brengt veel meer verkeersbewegingen met zich mee dan noodzakelijk is.
Specifieke wensenGraag denken we, zoals besproken , mee over de speeltuin. Veiliger en vriendelijk voor alle kind leeftijden. Behoud van schommels en glijbaan. Bosjes bij de vijver verlagen (overlast van wild- plassers en poepers en het is een onveilige situatie). Ja In principe blijven de huidige speeltoestellen staan. Wel kijken we graag met bewoners naar eventuele toevoegingen of vervangingen (van toestellen die in slechte staat zijn). We willen de speeltuin ook toegankelijker maken. Deze plannen maken we graag samen met de omwonenden. U ontvangt op korte termijn meer en uitnodiging om mee te denken. 
De afritjes voor rolstoelen graag op het einde van de straat en niet meer zoals nu op veel plekken ver naar het midden. De mensen die niet bekend zijn met rollators en rolstoelen ploffen de auto er zo maar voor. JaIn de verdere uitwerking van het ontwerp wordt hier rekening mee gehouden. 
DiversenGraag onderhoud achterpad richting Huygenslaan en Oosteinde verrichten. De bestrating is ook aan onderhoud toe en de hekwerk dateert uit de jaren ‘60.  Graag laag struikgewas wat groen blijft en geen bomen. Stroomhuisje uit het zicht camoufleren met groen.  JaHet achterpad en deze locatie  wordt meegenomen in de plannen. 
Er staan 2 hele grote bomen in de P.C. Hooftstraat wel op privéterrein. We krijgen hierdoor veel rommel en aanslag op onze schuttingen. Hopelijk kan dit besproken worden met de bewoners om het weg te halen? NeeDeze bomen zijn geen eigendom van de gemeente Zevenaar. Het advies is om zelf contact op te nemen met de betreffende bewoners. 
Molukse kerk gemeente een handje ondersteunen met verwijderen 30x30 betontegels tijdens de sloopwerkzaamheden. JaEr is reeds contact gezocht met het bestuur van de Molukse Kerk om hierin de samenwerking te zoeken. 
Prullenbakken in speeltuinen en hondenprullenbakken bij de uitlaatstroken. NeeIn de huidige situatie zijn er voldoende. Mensen kunnen hun afval ook thuis in de container deponeren. 
Didamseweg 82: Graag afstemming over breedte van onze op-/inrit (in ieder geval niet kleiner/smaller dan huidige situatie)JaHet ontwerp wordt op dit onderdeel aangepast. 
Kunnen er openbare laadpalen worden geplaatst aan de Didamseweg ? Hier is vraag naar. NeeVolgens het gemeentelijke beleid zijn er op dit moment voldoende openbare laadpalen in de wijk aanwezig.
Paal met straatnaam Vondellaan naar de overkant van de straat (verlengde parkeerplaats). JaDe exacte locatie wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het werk bepaald.  
Geen betonnen picknickbak!! Er staan al banken. (voorkomen van hangjeugd) Nvt De inrichting van de Beweegtuin is aan de beheerder van deze tuin. 
Voor de speeltuin een bord ‘Verboden voor onbevoegden’ tijden erbij!NeeHet plaatsen van dergelijke bebording heeft alleen zin als er ook gehandhaafd wordt. 
Uitgang speeltuin beveiligen met hekken. JaHet ontwerp wordt op dit onderdeel aangepast. 
Is het mogelijk om ieder huis van dezelfde hekwerk te voorzien? Zoals bij Groot Holthuizen.NeeDe huizen en percelen zijn geen eigendom van de gemeente Zevenaar. 
Speeltuin Didamseweg kan beter als bijen-/insectentuin. En achter Molukse gebouw beter een speeltuin. Deels Speeltuin wordt verplaatst naar veld bij de Brederodestraat. Het ontwerp wordt hierop aangepast. 
PC Hooftstr 32:Wij wonen in een hoekhuis, met buren hebben wij besproken dat het misschien een goed idee is om naast ons huis een oprit te maken. Op deze oprit kunnen wij achter elkaar onze 2 auto’s kwijt en zo heeft de rest meer plek om te parkeren. Naast ons (34) heeft het huis een oprit, hier zou dus ook geen parkeerplaats kunnen komen (zoals op de tekening). Misschien een goed idee om dus 2 opritten naast elkaar te maken, wij gaan hier nog een officiële aanvraag voor indienen. JaHet ontwerp wordt op deze locatie aangepast. Voor de inrit dient u wel zelf een vergunning aan te vragen.  

Didamseweg 78: 

We hebben schetsen gezien dat er een groenstrook voor ons huis komt waar wij nu 2 auto’s op ons eigen terrein parkeren.

Ook zien we geen straatverlichting op de schetsen terugkomen.

Ja Wij passen het ontwerp aan, zodat uw oprit goed bereikbaar blijft. Uiteraard komen er straatlantarens terug. In het inrichtingsplan bepalen we de exacte locatie.