Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Gemeente Zevenaar heeft de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) voor milieutaken voor een aantal bedrijven ondergebracht bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De gemeente blijft hierbij het bevoegd gezag maar de Omgevingsdienst Regio Arnhem zorgt voor de uitvoering van VTH-taken op basis van wetgeving en kwaliteitscriteria.

Wat doet de Omgevingsdienst?

Voorbeelden van taken die bij ODRA neergelegd zijn: vergunningverlening en toezicht voor milieu- en bouwtaken, geluid- en stankoverlast, beperken van veiligheids- en gezondheidsrisico’s van bedrijven en aanpak van bodemvervuiling. Ook adviseert ODRA op het gebied van duurzaam bouwen, externe veiligheid en geluid. Daarnaast voeren de professionals van het Bureau Milieumetingen geluid- licht- en trillingsmetingen uit in opdracht van de partners van ODRA. Kortom, een breed scala aan werkzaamheden waar ODRA in kan voorzien.

Voor meer informatie, bezoek de website www.odregioarnhem.nl