Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Gemeente Zevenaar heeft voor een aantal bedrijven de vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieutaken ondergebracht bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De gemeente blijft hierbij het bevoegd gezag maar de Omgevingsdienst Regio Arnhem zorgt voor de uitvoering van taken op basis van wetgeving en kwaliteitscriteria.

Wat doet de Omgevingsdienst

Voorbeelden van taken die bij ODRA neergelegd zijn: vergunningverlening en toezicht voor milieu- en bouwtaken, geluid- en stankoverlast, beperken van veiligheids- en gezondheidsrisico’s van bedrijven en aanpak van bodemvervuiling. Ook adviseert ODRA op het gebied van duurzaam bouwen, externe veiligheid en geluid. Daarnaast voeren de professionals van het Bureau Milieumetingen geluid- licht- en trillingsmetingen uit in opdracht van de partners van ODRA. Kortom, een breed scala aan werkzaamheden waar ODRA in kan voorzien.

Voor meer informatie, bezoek de website www.odregioarnhem.nlexterne-link-icoon