Negen gedecoreerden tijdens Lintjesregen in Zevenaar

26 april 2024
Algemeen nieuws

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning zijn in Zevenaar negen inwoners gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

 1. De heer E.B. (Emiel) Koenders (80 jaar) uit Zevenaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  Gedurende vele jaren heeft Emiel Koenders zijn tijd en energie gewijd aan het ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben. Zijn rol als rolstoelbuschauffeur en zijn betrokkenheid bij verschillende activiteiten met bewoners van het verpleeghuis Liemerije getuigen van zijn zorgzaamheid en medeleven. Van 2000 tot heden is hij ook actief als vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap Zevenaar. Emiel Koenders heeft zijn vrijwillige inspanningen uitgebreid naar andere gebieden; hij verricht ook werkzaamheden voor de Voedselbank. Van 2007 tot 2011 was hij actief als coördinator logistiek. Vanaf 2014 tot heden is hij o.a. buschauffeur van de Voedselbank. Zijn voortdurende inzet als buschauffeur en coördinator van voedselveiligheid laten zien hoe hij zich toewijdt aan het helpen van de minderbedeelden in onze samenleving. Emiel Koenders was van 2011 tot 2017 ook actief bij de Zonnebloem Zevenaar Oost/BOOZ.
 2. De heer B.D. (Dinant) Jansen Venneboer (60 jaar) uit Lathum, Lid in de Orde van Oranje-Nassau*
  De afgelopen 23 jaar heeft Dinant Jansen Venneboer met ongeëvenaarde passie en toewijding gewerkt als vrijwilliger bij de korfbalclub Sios’61 in Velp. Van 2012 tot 2023 was hij vrijwilliger bij Stichting Velp voor Oranje. Deze stichting organiseert o.a. festiviteiten, bijeenkomsten en plechtigheden ter gelegenheid van feestelijke gebeurtenissen welke betrekking hebben op het Koninklijk Huis alsmede nationale feest- en herdenkingsdagen. Dinant Jansen Venneboer was ook medeorganisator van de Koningsmarkt Velp.
  * De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding vond plaats in Velp.
 3. De heer J.D. (Hans) Krekel (74 jaar) uit Zevenaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  Hans Krekel is vanaf 2008 tot heden actief als vrijwilliger, in de rol van Maatschappelijk Begeleider, bij Stichting VluchtelingenWerk Nederland (locatie Duiven/Westervoort). Bevlogen en betrokken ondersteunt hij statushouders bij het opbouwen van een nieuw leven in ons land. Van 2010 tot heden is hij actief als penningmeester voor de Sieger White Stichting. Hans Krekel is ook jarenlang penningmeester bij Stichting Beeldende Kunst (SKB) Gelderland geweest.
 4. De heer C.J.M (Rene) Wijnbergen (69 jaar) uit Zevenaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  Rene Wijnbergen heeft zich ruim 49 jaar ingezet voor CV Paljas.. Door zijn creativiteit, maar ook met zijn positieve en enthousiaste uitstraling, weet hij anderen te motiveren en leerde hij menigeen lassen, gazen plakken en schilderen. Rene Wijnbergen is sinds 1998 bestuurslid van het Stedencontact Zevenaar. Hij heeft zich op een uitstekende manier ingespannen om de doelstellingen van het Stedencontact uit te dragen. Met zijn inzet heeft hij een wezenlijke invloed op het werven van deelnemers, gastgezinnen en verenigingen en instellingen. Van 2008 tot op heden is Rene Wijnbergen als vrijwilliger betrokken bij het beheer van Landgoed Huis Sevenaer. Hij heeft een groep van vrijwilligers weten te enthousiasmeren om zich in te zetten voor het landgoed. Daarnaast onderhoud hij het buitenterrein van Liemers Centrum Voor Natuur Milieu Educatie (NME), waaronder de moestuin, kruidentuin en fruitbomen.
 5. De heer C.L.W. (Chris) Kuppens (82 jaar) uit Lobith, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  Van 2010 tot 2021 is Chris Kuppens secretaris en vrijwillig beheerder van Stichting Accommodatiebeheer Lobith Tolkamer (SALT). SALT exploiteert het Gildehuis in Lobith, waarvan zo'n 15 verenigingen gebruikmaken van de verschillende functionele ruimtes en waar er veel sociaal-culturele activiteiten plaatsvinden. De werkzaamheden van Chris Kuppens liepen uiteen van het inkopen van barbenodigdheden, verbruiksartikelen en onderhoudsmaterialen tot het uitvoeren van kleinschalig onderhoud. Daarnaast heeft de Chris Kuppens zich op andere gebieden ook bewezen als een waardevol lid van verschillende verenigingen. Zijn 30-jarige betrokkenheid als secretaris bij de biljartvereniging getuigt van zijn doorzettingsvermogen en toewijding aan een belangrijke sociale gemeenschap. Als voorzitter van het Gemengd Koor heeft Chris Kuppens zich gedurende 15 jaar bewezen als een drijvende kracht en organisator van waardevolle activiteiten die het culturele en gemeenschapsleven verrijken.
 6. Mevrouw L.A.M. (Lucia) Ross-Derksen (60 jaar) uit Babberich, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
  Lucia Ross is van 1990 tot heden bestuurslid en vicevoorzitter (vanaf 2020) van Drumfanfare Sint Jan in Babberich. Zij initieert en organiseert diverse activiteiten voor de leden. Vanaf 1993  is zij vrijwilliger bij de Dorpsraad Babberich. Lucia Ross organiseert mede de lokale evenementen en bijeenkomsten. Denk aan Koningsdag, 4 en 5 mei, acties voor minder bedeelde inwoners en het opruimen van zwerfafval. Lucia Ross brengt ook de maandelijkse nieuwsbrief rond. Zij collecteert sinds 1997 voor het KWF Kankerbestrijding en sinds 2007 voor het onderhoud aan de AED's bij de Dorpsraad Babberich.
 7. De heer M.T.M. (Marco) Worm (54 jaar) uit Babberich, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  Vanaf 1980 is Marco Worm vrijwilliger en bestuurslid (1998-2008), secretaris (2008-2020) en voorzitter (2020-heden) bij Drumfanfare Sint Jan in Babberich. Hij verzorgde op jonge leeftijd al slagwerklessen. Sinds 2001 is hij tambour-maître. Hij organiseert de optredens en draagt zorg voor alle vergunningen en de verkeersregelaars. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Vester Walder Muzikanten en hij is medeoprichter van en vrijwilliger bij de  Verkeersregelaarsgroep Babberich. Hij is inzetbaar bij de lokale evenementen en zorgt ervoor dat deze veilig verlopen.
 8. De heer C.M. (Kees) Jongboer (67  jaar) uit Babberich, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  Kees Jongboer is vanaf 2008 actief als vrijwilliger bij sportvereniging Babberich en bekleedde in alle geledingen diverse functies. Zo was hij tot 2017 bestuurslid in het jeugdbestuur en was hij in de periode 2008 tot 2014 wedstrijdsecretaris. Vanaf 2018 is hij websitebeheerder. Kees Jongboer zat ook de jubileumcommissie voor het 90-jarig bestaan van SV Babberich. Daarnaast is hij vanaf 1995 betrokken als bestuurder en vrijwilliger bij de Dorpsraad Babberich. Kees Jongboer is o.a. betrokken bij diverse evenementen van de Dorpsraad-Babberich en hij is ook betrokken bij de totstandkoming van alle posters en flyers. Vanaf 2020 zit hij in het redactiebestuur van Dorpsraad-Babberich. Sinds 2021 is Kees Jongboer ook chauffeur bij Werkwinkel De Liemers. Werkwinkel De Liemers zet projecten op in bedrijven om mensen aan het werk te helpen.
 9. Mevrouw G.W.J. (Gerda) Peelen-Esman (84 jaar) uit Lobith, Lid in de Orde van Oranje-Nassau**
  Gerda Peelen is 27 jaar actief als vrijwilligster bij de Zonnebloem, afdeling Lobith-Tolkamer-Spijk. Als vrijwilligster bezoekt zij mensen aan huis om de eenzaamheid te doorbreken. Daarnaast gaat ze met ze wandelen, drinkt ze kopjes koffie en gaat ze picknicken aan de waterkant. Gerda Peelen is ook 17 jaar vrijwilligster geweest bij verzorgingshuis Lobede en verzorgingshuis Den Ooiman.
  ** De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding vond plaats op 25 april in zalencentrum Barthen (in Lobith)

De foto's van de uitreikingen zijn te vinden op o.a. onze Facebookpaginaexterne-link-icoon