Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Zevenaar ingeschreven? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie. U kunt zich online aanmelden. We nemen contact met u op om meer informatie te geven en een afspraak te maken.

Door optie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor optieexterne-link-icoon? Dan vult u in het gemeentehuis het formulier voor 'Optieverklaring' in.
 • De burgemeester beslist over uw aanvraag. Hierover krijgt u een brief
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u de optieverklaring.
 • 2 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren.

Wat neemt u mee?

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat.
 • Geldige verblijfsvergunning.
 • Geboorteakte (als u deze nog niet eerder heeft ingeleverd).
 • (Digitale) betaalpas of contant geld; u betaalt bij aanvraag (bij voorkeur met pin).

Door naturalisatie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor naturalisatieexterne-link-icoon? Dan heeft u eerst een gesprek met de gemeente.
 • De gemeente schrijft een advies en stuurt dit samen met uw aanvraag op naar de IND.
 • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u later van de gemeente. een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.
 • 2 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren bij de IND.

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte (als u deze nog niet eerder heeft ingeleverd)
 • Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of een Nederlands diploma van de middelbare school
 • (Digitale) betaalpas of contant geld; u betaalt bij aanvraag (bij voorkeur met pin)