Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Zevenaar ingeschreven? Dan kunt u bij de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie. U doet de aanvraag persoonlijk in het gemeentehuis. Daarvoor maakt u online een afspraak.

Door optie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor optie? Dan vult u in het gemeentehuis het formulier voor 'Optieverklaring' in.
 • De burgemeester beslist over uw aanvraag. Hierover krijgt u een brief
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u de optieverklaring
 • 2 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren

Meenemen

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte (als u deze nog niet eerder heeft ingeleverd)
 • Bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag

Door naturalisatie

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor naturalisatie? Dan heeft u eerst een gesprek met de gemeente
 • De gemeente schrijft een advies en stuurt dit samen met uw aanvraag op naar de IND
 • De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u later van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden
 • 2 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren bij de IND

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte (als u deze nog niet eerder heeft ingeleverd)
 • Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of een Nederlands diploma van de middelbare school
 • Bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag