Lokale regels en beleid

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente.

Verordeningen en beleidsregels

Bekendmakingen van nieuwe verordeningen en beleidsregels vindt u in het digitale gemeentebladexterne-link-icoon

Via de e-mailservice op overheid.nlexterne-link-icoon kunt u zich gratis abonneren op `Berichten over uw buurt`.

Legesverordening

In de legesverordening wordt bepaald in welke gevallen en door wie legeskosten moeten worden betaald. Meestal moet worden betaald door degene die de dienst aanvraagt, zoals bij een rijbewijs of paspoort. De legesverordening vindt u op overheid.nlexterne-link-icoon.