Leden van de Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter. Daarnaast is er een ambtelijk secretaris aangesteld.

Wie zitten er in de Rekenkamer?

In het raadsinformatiesysteem iBabsexterne-link-icoon kunt u zien wie er in de Rekenkamer zitten.