Inkoop en aanbesteden

De gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar en de Regionale Sociale Dienst (RSD) werken samen op het gebied van inkoop en aanbesteden. Zij hebben hiervoor één beleid en ze gebruiken dezelfde algemene inkoopvoorwaarden. Daarnaast hebben de gemeenten een website opgericht waar (regionale) ondernemers zich kunnen presenteren en aangeven in aanmerking te willen komen voor inkoopopdrachten.

Inkoopbeleid en -voorwaarden

Gemeenten kopen goederen en dienstverlening in. Op een goede manier inkopen is belangrijk voor gemeenten. Een goede kwaliteit voor een goede prijs. En leveranciers leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzame samenleving. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord inkopen.

De gemeenten Duiven,  Westervoort en Zevenaar en de Regionale Sociale Dienst werken samen op het gebied van inkoop en aanbesteden. Wij bundelen inkoopkracht en delen kennis en ervaring. Daarom hebben wij één beleid voor inkopen en aanbesteden en gebruiken zij dezelfde algemene inkoopvoorwaarden. Wij worden hierbij ondersteund door de inkoopadviseurs van het Regionaal ICT en Inkoop Dienstencentrum de Liemers (RID de Liemers).

Het Liemerse inkoopbeleid en -voorwaarden zijn te downloaden vanaf  www.inkoopapp-deliemers.nl externe-link-icoononder het kopje “inkoopdocumenten”.

Kansen voor (regionale) ondernemers – Inkoopapp de Liemers

Op inkoopapp-deliemers.nl externe-link-icoonkunnen (regionale) ondernemers zich presenteren en aangeven in aanmerking te willen komen voor inkoopopdrachten. Gemeentelijke inkopers gebruiken de website bij het aanvragen van offertes.

 De voordelen van registreren van uw bedrijf zijn:

  • Het vergroot de vindbaarheid van uw bedrijf voor de Liemerse gemeenten.
  • Het vergroot de kans om uitgenodigd te worden voor een inkoopopdracht.
  • U vult zelf uw gegevens in en kunt deze zelf ook weer aanpassen.
  • U kunt op de website andere (regionale) ondernemers vinden.

Sociale voorwaarden

De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en RSD de Liemers maken gebruik van sociale voorwaarden bij aanbestedingen. We hebben de ambitie zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit realiseren we samen met werkgevers. Een win/win situatie, want het opnemen van sociale voorwaarden bij aanbestedingen heeft niet alleen effect op (potentiële) werknemers.

Wanneer een werkgever een percentage van de opdrachtsom of een afgesproken bedrag invult door middel van social return on investment (SROI), mag hij dat bedrag van zijn SROI-verplichting aftrekken. Om inkopers, contractbeheerders en werkgevers hierbij te ondersteunen heeft RSD de Liemers samen met de andere gemeenten in Midden-Gelderland (Arnhem, Lingewaard, Rheden, Rozendaal en Overbetuwe) een Steunpunt SROIexterne-link-icoon