Ingekomen stukken gemeenteraad

De gemeenteraad ontvangt regelmatig brieven of e-mails van inwoners, organisaties of andere overheden. Raadsleden kunnen deze ingekomen stukken agenderen voor een vergadering van de raadscommissie. Dit betekent dat de raadscommissie erover spreekt. Om privacyredenen worden ingekomen stukken van inwoners geanonimiseerd geplaatst.

Ingekomen stukken gemeenteraad

Een overzicht van de ingekomen stukken is te vinden in het raadsinformatiesysteem iBabsexterne-link-icoon