Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Inburgeren

Voor mensen met een verblijfsvergunning van 1 januari 2013 of later geldt de Wet Inburgering. De wet inburgering wordt uitgevoerd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Heeft u vragen over inburgering? Kijk dan op de website Inburgeren in Nederland

Goed om te weten

Participatieverklaring

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan neemt u deel aan het participatieverklaringstraject.
U leert hoe de samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de participatieverklaring. Daarmee bewijst u dat u mee wilt doen in onze samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Voor wie is het participatieverklaringstraject?

Het participatieverklaringstraject is verplicht voor alle nieuwkomers die moeten inburgeren:

  • statushouders
  • als u in Nederland bent gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging

U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als u moet inburgeren.

Hoe doet u mee?

Hoe u mee kunt doen, hangt af van uw situatie:

  • Bent u statushouder? U hoeft niets te doen. U krijgt dan van Vluchtelingenwerk een uitnodiging.
  • Bent u geen statushouder? Dan ontvangt u van de gemeente een uitnodiging. U volgt dan een workshop van 1 dag. Aan het eind van die dag ondertekent u de participatieverklaring.