Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Inburgeren

Voor mensen met een verblijfsvergunning van 1 januari 2013 of later geldt de Wet Inburgering. De wet inburgering wordt uitgevoerd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Heeft u vragen over inburgering? Kijk dan op de website Inburgeren in Nederland

Goed om te weten

Participatieverklaring

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan neemt u deel aan het participatieverklaringstraject.
U leert hoe de samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de participatieverklaring. Daarmee bewijst u dat u mee wilt doen in onze samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Voor wie is het participatieverklaringstraject?

Het participatieverklaringstraject is verplicht voor alle nieuwkomers die moeten inburgeren:

  • statushouders
  • als u in Nederland bent gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging

U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als u moet inburgeren.

Hoe doet u mee?

Hoe u mee kunt doen, hangt af van uw situatie:

  • Bent u statushouder? U hoeft niets te doen. U krijgt dan van Vluchtelingenwerk een uitnodiging.
  • Bent u geen statushouder? Dan ontvangt u van de gemeente een uitnodiging. U volgt dan een workshop van 1 dag. Aan het eind van die dag ondertekent u de participatieverklaring.