help-support iconIemand anders laten stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen op 15 maart dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

Met de stempas

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? En wilt u dat iemand anders voor u stemt? Dat kan. Vul hiervoor de achterzijde van uw stempas in.

Let op! De persoon die u machtigt om voor u te stemmen:

  • Heeft zelf ook een stempas heeft ontvangen.
  • Mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.
  • Stemt zelf op hetzelfde moment.
  • Laat een kopie van uw identiteitsbewijs zien (deze mag maximaal vijf jaar zijn verlopen).

Met een volmacht

Kunt u bij de komende verkiezing niet zelf naar het stembureau komen? En wilt u al voor ontvangst van de stempas regelen dat een andere kiezer voor u stemt? Met onderstaand formulier vraagt u de volmacht aan.

Vult u dit formulier in? Dan hoeft degene die voor u stemt geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien. Stuur dit formulier op naar Postbus 10, 6900 AA Zevenaar of geef het af bij de balie van de gemeente Zevenaar in de Turmac Cultuurfabriek.

Let op:

  • Uw verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 bij ons binnen zijn.
  • De gemachtigde moet iemand in de gemeente Zevenaar zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen.
  • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs dat hij voor u mag stemmen.
  • De gemachtigde moet voor zichzelf en voor u op hetzelfde moment de stemmen uitbrengen.
  • De gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers een stem uitbrengen.
  • Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.