Iemand anders laten stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen op 6 juni 2024 dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

In gemeente Zevenaar

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? En wilt u dat iemand in Zevenaar voor u stemt? Dat kan, vul hiervoor de achterzijde van uw stempas in.

Let op, de persoon die u machtigt om voor u te stemmen:

  • Heeft zelf ook een stempas heeft ontvangen.
  • Mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.
  • Stemt zelf op hetzelfde moment.
  • Laat een kopie van uw identiteitsbewijs zien (deze mag maximaal vijf jaar zijn verlopen).

Buiten gemeente Zevenaar

Kunt u bij de komende verkiezing niet zelf naar het stembureau komen? En wilt u al voor ontvangst van de stempas regelen dat een andere kiezer voor u stemt? Dan kunt u digitaal of schriftelijk een volmacht aanvragen.

Let op:

  • Uw verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.
  • De gemachtigde moet iemand in Nederland zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen.
  • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs dat hij voor u mag stemmen.
  • De gemachtigde moet op hetzelfde moment stemmen.
  • De gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.
  • Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Het formulier kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.