Hulp bij het opvoeden

Het is belangrijk dat kinderen veilig en stabiel opgroeien. Soms zijn of ontstaan er problemen in een gezin waardoor dat niet kan. Pleegouders, Buurtgezinnen en HomeStart zijn er om hulp te bieden.

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen in alle leeftijden behoefte hebben aan steun bij de opvoeding. Bij Buurtgezinnen worden gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen).

Kunt u de hulp van Buurtgezinnen gebruiken? Of wilt u helpen als steungezin? Op de website van Buurtgezinnenexterne-link-icoon kunt u zich aanmelden als vraaggezin of steungezin.

Humanitas

Home-Start

Home-Start is een hulporganisatie voor gezinnen met kinderen in alle leeftijden. Ervaren vrijwilligers van Home-Start kunnen helpen als u vragen heeft over de opvoeding of als u een steuntje in de rug nodig heeft. Via de website van HomeStartexterne-link-icoon kunt u in contact komen met de contactpersoon in de gemeente Zevenaar.

Koffie & Kleintjes

Ouderschap kan soms een uitdagende en isolerende ervaring zijn. Koffie & Kleintjesexterne-link-icoon biedt vooral ouders die een beperkt netwerk hebben of weinig kunnen terugvallen op anderen de mogelijkheid meer contacten te leggen, ervaringen/gedachten uit te wisselen en zo nodig informatie in te winnen bij maandelijkse themabijeenkomsten.

Waar en wanneer?

Iedere woensdag tussen 09.00 – 11.00 uur in de bibliotheek in de Turmac Cultuurfabriek.

Grip op ouderschap

Ouderschap is best een ingewikkelde klus. Zeker in deze hectische maatschappij. Naast opvoeden bent u als ouder praktisch gezien ook bijna een manager naast uw werkende leven. De cursus ‘Grip op ouderschap’ bestaat uit vijf bijeenkomsten. U krijgt inzicht en bruikbare tips om binnen uw gezin anders in gesprek te komen met elkaar. Het maakt niet uit welke leeftijd uw kind heeft of wat er speelt in uw gezin. De bijeenkomsten zijn zo ingericht dat iedereen met nieuwe ideeën naar huis gaat. U wisselt ook ervaringen uit met andere ouders en ontdekt hoe andere ouders met moeilijke situaties omgaan.

De cursus is gepland in vijf opeenvolgende weken op een vaste dag en tijd. Er wordt elke week een ander thema behandeld.

Programma en aanmelden

Bekijk hier het volledige programmaexterne-link-icoon. De cursus van mei/juni is al gestart. De volgende cursus start in november/december. Aanmelden kan via deze linkexterne-link-icoon.

Pleegzorg

Als kinderen niet meer volledig thuis kunnen wonen, biedt pleegzorg een oplossing. Wilt u zorgen voor een kind van een ander? Word dan pleegouder. U kunt al hulp bieden door een weekend per maand een kind op te vangen. Maar er wordt ook gezocht naar pleegouders voor langdurige opvang. Wilt u meer weten? U leest er meer over op de website van Pleegzorg Nederlandexterne-link-icoon.

Daarnaast geeft Entrea Lindenhout in deze regio voorlichting over pleegzorg aan ouders, kinderen en pleegouders. Heeft u interesse? Bezoek dan de website van Entrea Lindenhoutexterne-link-icoon.