Gemeentesecretaris Daniëlle Jansen

Taken

  • algemeen directeur ambtelijke organisatie
  • strategisch adviseur van het college van B&W