Gemeente Zevenaar doet opnieuw burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente?’

08 februari 2024
Inwonersnieuws

Ruim 700 inwoners van gemeente Zevenaar hebben in oktober 2023 zowel schriftelijk als online meegedaan aan de peiling 'Waar staat gemeente Zevenaar?'. De algemene waardering die de inwoners gemeente Zevenaar geven is een 6,3.

Aan inwoners van de gemeente zijn vragen gesteld over verschillende onderwerpen: woon- en leefomgeving, de relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Ook zijn door deelnemers ideeën aangedragen om de wijk of omgeving (verder) te verbeteren. 

Algemene waardering

De algemene waardering die inwoners gemeente Zevenaar geven ligt iets onder het landelijke gemiddelde van 6,5. “We willen dat onze gemeente een fijne en veilige plek is om te wonen, werken en recreëren. Wij zien in de resultaten de bevestiging dat er zaken zijn verbeterd, maar zien zeker ook een heldere opdracht tot verbetering op andere vlakken”, zegt wethouder Arthur Boone. 

Resultaten

Uit de peiling bleek onder meer dat 90 procent van de deelnemers zich veilig voelt in hun buurt en 8 op de 10 deelnemers op tijd terecht kon bij de gemeente. Ook werd duidelijk dat het aantal deelnemers dat onveilige verkeerssituaties ervaart, is gehalveerd. Tegelijkertijd toont de peiling onder meer dat het vertrouwen van de respondenten in de overheid is gedaald en vinden minder respondenten dat er genoeg wordt gedaan aan de leefbaarheid in de buurt. 35 procent van de deelnemers gaf aan niet goed op de hoogte te worden gehouden van de afhandeling van klachten of aanvragen.

‘Deelnemers enorm dankbaar’

Wethouder Boone: “We zijn de deelnemers enorm dankbaar. De beoordelingen en aangedragen tips zijn ontzettend belangrijk en waardevol en helpen ons om samen van gemeente Zevenaar een zo prettig mogelijke leefomgeving te maken.”

Bekijk vanaf half februari alle resultaten

Alle resultaten zijn naar verwachting vanaf half februari te bekijken via de website www.waarstaatjegemeente.nlexterne-link-icoon. Hier is ook een vergelijking met andere gemeenten te vinden.