Erkennen van een kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn? Dan moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. U regelt erkenning van een kind in het gemeentehuis. Daarvoor maakt u online een afspraak.

Goed om te weten

Wat u moet regelen, hangt af van het moment waarop u het kind erkent: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van de geboorte. Het erkennen van een kind kost u niets.

Vóór de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.
 • De moeder is aanwezig bij de erkenning om toestemming te geven.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u daarna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Bij aangifte geboorte

 • Hiervoor moet de moeder van het kind toestemming geven.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, moet de moeder hiervoor toestemming geven.
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? De vrouwen kunnen samen moeder worden als zij bij de geboorteaangifte een verklaring overleggen van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden.
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet alleen het kind toestemming geven.
 • Als het kind in het buitenland is geboren of daar nog woont zijn er mogelijk meer documenten nodig voor de erkenning. Neem contact op via (0316) 595 111.

Erkenning soms niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen in de volgende situaties:

 • Het kind is overleden
 • Het kind heeft al 2 ouders

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Als u in het buitenland woont of heeft gewoond zijn er mogelijk meer documenten nodig voor de erkenning. Neem contact met ons op.

Naamskeuze

Bij erkenning voor de geboorte (ongeboren vrucht) kunt u naamskeuze doen. 

Vanaf 1 januari 2024 gaat de wet Invoering Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG) in werking. Dit betekent dat u als ouders de mogelijkheid heeft om uw kind ook een combinatie van uw achternamen geven. U leest hierover alles op de pagina  Achternaam kiezen.

Heeft de erkenning al plaatsgevonden en wordt uw kind in 2024 geboren?

Als dit uw eerste kind is, dan kunt u bij de geboorteaangifte alsnog kiezen voor een gecombineerde achternaam.  Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de geboorteaangifte.

Heeft u in oktober, november of december een afspraak voor de erkenning van uw eerste kind?

U kunt bij de erkenning al kiezen voor een gecombineerde achternaam. Wordt uw kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van één van de ouders, omdat in 2023 de wet nog niet is ingegaan. U kunt dan wel gebruik maken van de overgangsregeling. Meer hierover leest u op de pagina Achternaam kiezen.

Gezag

Sinds 1 januari 2023 krijgen beide partners automatisch het ouderlijk gezag over het kind door de erkenning. Wilt u het gezag over uw kind anders regelen? Geef dit dan aan tijdens de erkenning. De gemeente regelt dit met het gezagsregister.
Kijk voor meer informatie over ouderlijk gezag op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.    

Is het kind erkend voor 1 januari 2023? Dan is het gezag niet automatisch geregeld. U kunt het gezamenlijk ouderlijk gezag alsnog online aanvragen bij de rechtbankexterne-link-icoon.