Derde tussenuitspraak Raad van State over tracébesluit ViA15 zorgt voor teleurstelling maar geeft ook hoop

06 maart 2024
Algemeen nieuws

De Raad van State heeft op 6 maart 2024 een tussenuitspraak gedaan over het tracébesluit ViA15. De hoogste algemene bestuursrechter van ons land heeft laten weten dat het tracébesluit bijna in orde is. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet alleen voor het zogenoemde extern salderen nog een nadere onderbouwing geven. Daarvoor krijgt de minister een half jaar de tijd.

De procedure gaat nu alleen door voor de enige overgebleven bezwaarmaker, de Vereniging Natuur en Milieufederatie Gelderland. Uit onderzoek blijkt dat niet uitgesloten is dat de ViA15 schadelijk is voor een aantal beschermde natuurgebieden. Daarom moet eerst duidelijk zijn hoe de Natura 2000-gebieden ervoor staan. Het stikstofonderzoek bevat op dit moment nog te weinig informatie om dit voor zeven Gelderse natuurgebieden te kunnen vaststellen. Dit betekent dat de Raad van State nog geen definitieve beslissing kan nemen over de ViA15. 

Wethouder Mobiliteit en Leefbaarheid Toon Albers: ‘weer een tussenuitspraak komt als een grote teleurstelling voor Zevenaar en alle betrokken partijen. Maar het is in ieder geval geen afwijzing en daarom blijven we positief. Ons geduld wordt wel flink op de proef gesteld. De onzekerheid blijft voor nu en dat is heel vervelend voor de bereikbaarheid en ontwikkeling van onze regio. We hadden natuurlijk gehoopt op groen licht voor de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12. Het tracébesluit is wel bijna in orde. Dat geeft wat vertrouwen. De minister moet alleen het extern salderen beter motiveren.’