Commissie Ruimte

De commissie Ruimte is een raadscommissie en behandelt onderwerpen die bijvoorbeeld te maken hebben met ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzaamheid inhoudelijk voor. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissingen.

Inwoners of verenigingen kunnen inspreken voorafgaand aan de start van de commissievergadering. De voorzitter van een raadscommissie is een gemeenteraadslid. In de commissie nemen raadsleden en een aantal door de fracties voorgedragen niet-raadsleden (commissieleden) plaats.

Samenstelling commissie Ruimte

In het raadsinformatiesysteem iBabsexterne-link-icoon kunt u zien wie er in de commissie Ruimte zitten. 

Alles over de gemeenteraad en commissies

Informatie over de vergaderkalender, vergaderstukken, raadsinformatiebrieven (brieven van het college van B&W aan de raad), ingekomen brieven, gestelde vragen en besluiten en stemmingen, vindt u in het raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon.