Collectevergunning

Wilt u met uw organisatie geld inzamelen voor een goed doel? En staat uw organisatie niet op het landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Vraag dan online een collectevergunning aan bij de gemeente.

Goed om te weten

  • U vraagt een collectevergunning aan als u geld wilt inzamelen door te collecteren. Kijk eerst op het collecteroosterexterne-link-icoon. U ziet hier wanneer er landelijke collectes zijn gepland. In die periodes mag u geen collecte organiseren.
  • U kunt een aanvraag doen voor maximaal 1 week collecteren.
  • U moet minstens 4 weken van te voren de vergunning aanvragen.

Wanneer krijgt u een collectevergunning

U kunt een collectevergunning krijgen als u zich houdt aan de volgende spelregels:

  • De collecte is bedoeld voor een plaatselijk goed doel.
  • De collecte vindt in het openbaar plaats.
  • De collectanten hebben een document of pasje van uw organisatie bij zich.
  • Op de collectebussen staat duidelijk het goede doel aangegeven.
  • De collectanten zijn minimaal 16 jaar oud.
  • De collectanten krijgen geen vergoeding.
  • Gebruikt u lijsten bij het collecteren? Dan staan daarop naam en adres van uw organisatie en de data van de collecte. De lijsten zijn doorlopend genummerd.

Collectestaat

Na afloop van de collecte geeft u de opbrengst door aan de gemeente met het formulier collectestaatexterne-link-icoon.

Centraal Bureau Fondsenwerving 

Het CBF geeft informatie over de goede doelen en informeert over wat het CBF wel en niet doet. Op de website www.cbf.nlexterne-link-icoon kunt u de gegevens van de verschillende landelijke organisaties inzien maar ook de collecte-opbrengsten per gemeente.