Buurtbemiddeling

Plezierig wonen: dat wil toch iedereen? Toch kan het gebeuren dat buren of buurtbewoners (negatieve) invloed hebben op uw woongenot. De ervaring leert dat als u er niet met elkaar over praat de spanningen oplopen. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor uw woonplezier.

Bemiddeling

Buurtbemiddeling Rijnstad ondersteunt buren om problemen op te lossen door het maken van redelijke afspraken. Daardoor kunnen mensen weer prettig samenleven.

Getrainde vrijwillige bemiddelaars ondersteunen buren om het onderlinge contact te herstellen en zelf met oplossingen te komen. En dat werkt goed, twee derde van de aanmeldingen wordt opgelost. De bemiddelaars geven geen mening en hebben een geheimhoudingsplicht.

Wilt u in gesprek met een van de bemiddelaars? Kijk dan op de website van Buurtbemiddeling Rijnstadexterne-link-icoon. U vindt hier de gegevens van de contactpersoon voor gemeente Zevenaar.

Werkwijze

Bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen aan een betere samenleving. Zonder vrijwilligers geen buurtbemiddeling. Juist omdat zij vrijwilliger zijn, is hun inzet belangrijk. Ze zijn onafhankelijk, hebben geen oordeel en luisteren goed naar beide kanten van het verhaal. De bemiddelaar gaat altijd samen met een andere vrijwilliger op afspraak langs bij de melder van het burenincident. Daarna bellen ze aan bij de andere buur om zijn/haar verhaal te horen.  Als beide partijen met elkaar in gesprek willen, dan gebeurt dat op een neutrale locatie. De bemiddelaars begeleiden het gesprek maar zorgen niet voor de oplossing.  Buren zoeken met elkaar naar een oplossing en maken samen afspraken.