Briefadres

Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het buitenland verblijft of omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft? Dan kunt u persoonlijk een briefadres aanvragen bij de gemeente. Daarvoor maakt u online een afspraak.

Goed om te weten

 • U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland. Het kan bijvoorbeeld het adres van een familielid, vriend of kennis zijn.
 • De bewoner van uw briefadres moet schriftelijk toestemming geven.
 • De bewoner van uw briefadres moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt.
 • Uw briefadres moet een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U kunt alleen een briefadres aanvragen als u geen woonadres heeft. Redenen voor het ontbreken van een woonadres kunnen zijn:
  • Dak- of thuisloosheid.
  • Korte overbrugging tussen twee woonadressen (minder dan 6 maanden), als u niet daadwerkelijk woont op enig adres. Ook als sprake is van een hele korte periode van inwoning bij iemand anders moet u ingeschreven worden op dat woonadres en niet op een briefadres.
  • De uitoefening van een ambulant beroep (bijvoorbeeld binnenvaartschipper, kermismedewerker).
  • Kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste 8 maanden.
  • Korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft.
  • Verblijf in een instelling.
 • U kunt maximaal 6 maanden ingeschreven staan op een briefadres. De gemeente controleert periodiek of u nog geen woonadres heeft.

De gemeente onderzoekt of u inderdaad geen woonadres heeft. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, schrijft zij u in op het briefadres.

Meenemen

Als u in het gemeentehuis een briefadres wilt aanvragen, neemt u mee: