Zaterdag 4 april en zondag 5 april vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan systemen van de gemeente. Tijdens dit onderhoud is het indienen van een aanvraag met DigiD, eHerkenning en het maken van een afspraak met de gemeente niet mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

Briefadres

Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het buitenland verblijft of omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft? Dan kunt u persoonlijk een briefadres aanvragen bij de gemeente. Daarvoor maakt u online een afspraak.

Goed om te weten

 • U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland. Het kan bijvoorbeeld het adres van een familielid, vriend of kennis zijn.
 • De bewoner van uw briefadres moet schriftelijk toestemming geven.
 • De bewoner van uw briefadres moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt.
 • Uw briefadres moet een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U kunt alleen een briefadres aanvragen als u geen woonadres heeft. Redenen voor het ontbreken van een woonadres kunnen zijn:
  • Dak- of thuisloosheid.
  • Korte overbrugging tussen twee woonadressen (minder dan 6 maanden), als u niet daadwerkelijk woont op enig adres. Ook als sprake is van een hele korte periode van inwoning bij iemand anders moet u ingeschreven worden op dat woonadres en niet op een briefadres.
  • De uitoefening van een ambulant beroep (bijvoorbeeld binnenvaartschipper, kermismedewerker).
  • Kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste 8 maanden.
  • Korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft.
  • Verblijf in een instelling.
 • U kunt maximaal 6 maanden ingeschreven staan op een briefadres. De gemeente controleert periodiek of u nog geen woonadres heeft.

De gemeente onderzoekt of u inderdaad geen woonadres heeft. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, schrijft zij u in op het briefadres.

Meenemen

Als u in het gemeentehuis een briefadres wilt aanvragen, neemt u mee:

 • Ingevuld formulier Aanvraag briefadres.
 • Ingevuld formulier┬áVerklaring toestemming briefadres.
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de bewoner van het briefadres en van uzelf.
pdf Aanvraag briefadres (PDF, 281.66 KB) pdf Verklaring toestemming briefadres (PDF, 145.56 KB)