Bezwaar parkeerboete

Als u zonder te betalen parkeert op een plaats waar u had moeten betalen, ontvangt u een boete.

Parkeerboete

Deze bedraagt voor 2024 € 76,70. De parkeerboete wordt per post toegezonden. Op de boete vindt u de betalingsgegevens.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de boete? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. In dat bezwaar toont u aan waarom de boete onterecht is. Voeg de originele parkeerboete en het bewijs van betaling (parkeerkaartje) toe aan het bezwaarschrift. Ook als u bezwaar maakt, moet u de boete betalen. Als de boete inderdaad onterecht is, storten wij het betaalde bedrag op uw rekening terug.

U kunt ook een boete krijgen voor het overtreden van de verkeersregels, bijvoorbeeld fout parkeren. De afhandeling van zo’n boete loopt via het Centraal Justitioneel Incasso Bureau (CJIB).