adult iconAuditcommissie

De Auditcommissie ondersteunt de raad in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden.

In de Verordening op de Auditcommissie zijn de taken van de commissie opgenomen. Tot deze taken behoren onder andere:

  • de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol en het adviseren van de raad hierover.
  • het onderhouden van contacten tussen de gemeenteraad en de accountant.
  • de gemeenteraad adviseren over het wel of niet vaststellen van de jaarrekening.
  • een overlegplatform zijn voor verbeteringen in de P&C cyclus en de bijbehorende documenten.