Auditcommissie

De Auditcommissie ondersteunt de raad in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden.

In de Verordening op de Auditcommissieexterne-link-icoon zijn de taken van de commissie opgenomen. Tot deze taken behoren onder andere:

  • de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol en het adviseren van de raad hierover.
  • het onderhouden van contacten tussen de gemeenteraad en de accountant.
  • de gemeenteraad adviseren over het wel of niet vaststellen van de jaarrekening.
  • een overlegplatform zijn voor verbeteringen in de P&C cyclus en de bijbehorende documenten.