Aanpassen parkeerterrein Didamsestraat

Het parkeerterrein aan de Didamsestraat in Zevenaar gaan we aanpassen. Hierdoor ontstaat een goede en veilige verbinding van de fietsstraat naar het winkelgebied. Ook wordt het parkeerterrein overzichtelijker voor automobilisten. Vanaf 2 april starten de werkzaamheden. Het parkeerterrein is vanaf dan afgesloten voor autoverkeer. Schagen Infra voert in opdracht van de gemeente Zevenaar de werkzaamheden uit. Zij verwachten het werk op vrijdag 14 juni 2024 af te ronden.

Wat gaan we doen?

Aansluiting fietsstraat naar winkelgebied

In 2023 is een deel van de Babberichseweg – van het centrum tot de fietstunnel – ingericht als fietsstraat. Bij de aansluiting van de Didamsestraat naar de Vondellaan is een rotonde gemaakt. Veel mensen hebben aangegeven dat ze een goede en veilige verbinding van de fietsstraat naar het winkelgebied belangrijk vinden. Daarom gaan we het parkeerterrein bij het centrum opnieuw inrichten en deze verbinding mogelijk maken. 

Minder parkeerplekken meer veiligheid

De nieuwe indeling zorgt vooral dat de situatie veiliger wordt voor fietsers. Het fiets- en voetgangersdeel wordt gescheiden van de rijbaan voor automobilisten. Het autoverkeer kan via de Didamsestraat/Vondellaan en de Stadsgracht het parkeerterrein bereiken. Het is niet meer mogelijk om rond te rijden en er zijn vijf parkeerplekken minder beschikbaar. Uit onderzoek blijkt dat dit geen problemen geeft.

Planning

Om de herinrichting mogelijk te maken gaan verschillende partijen de komende periode op en rond het terrein aan de slag. Vanaf dinsdag 2 april (na het paasweekend) start A. Hak met werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. Dit doen zij in opdracht van Vitens. Zij zorgen voor het vernieuwen van de oude waterleiding. Tegelijk met de werkzaamheden aan de waterleiding start Schagen Infra, in opdracht van de gemeente Zevenaar, met de nieuwe inrichting van het parkeerterrein. Het parkeerterrein is daarom vanaf 2 april niet meer te bereiken voor automobilisten. 

PeriodeWerkzaamheden Uitvoering 
2 april – 19 april 2024Aanleg nieuwe waterleiding en het verwijderen van de oude leiding. Hak en Vitens
2 april – 14 juni 2024Herinrichting parkeerterrein Schagen Infra 

Werkzaamheden parkeerterrein

Tijdens de werkzaamheden wordt een omleiding van en naar het centrum ingesteld. Het parkeerterrein is van april tot en met juni niet begaanbaar. 

  • De omleidingsroutes vanuit de richting Vondellaan gaat via de Didamseweg, Steenhuizen, Bommersheufsestraat en de Schoolstraat. 
  • Vanaf de rotonde Haspelstraat-Oude Doesburgseweg-Kampsingel gaat de omleidingsroute ook via de Bommersheufsestraat en de Schoolstraat. 

Ter plaatse van de Stadsgracht worden de paaltjes tijdelijk weggehaald. Zo kan ook de bevoorrading van enkele winkels veilig plaatsvinden.

Voetgangers en fietser (moeten afstappen) kunnen de Didamsestraat (centrum) bereiken via tijdelijke maatregelen. De werkzaamheden worden tussen 7.00 en 16.00 uur uitgevoerd en kunnen enige (geluid)hinder geven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Omleidingsroutes werkzaamheden Didamsestraat

Tijdelijk minder parkeerplekken

Vanwege de herinrichting van het parkeerterrein zijn er tijdelijk minder parkeerplekken voor bezoekers van het centrum beschikbaar. We verwachten hierdoor meer parkeerdruk in andere delen van en rond het centrumgebied. Dit kunnen we helaas niet voorkomen. Wel hopen we dat inwoners en bezoekers bij mooi (lente)weer zoveel mogelijk met de fiets naar het centrum komen. 

Impressie toekomstige situatie parkeerterrein Didamsestraat

Contact

Heeft u nog vragen over de aanpassingen of het verwijderen van de bomen? Neem dan gerust contact met procesmanager Ilone Willemsen via (0316) 595 111.