Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Zorg en ondersteuning

De gemeente vindt het van groot belang om de zorg en ondersteuning in de gemeente Zevenaar goed te organiseren voor onze inwoners: ook in deze tijd van de Coronacrisis. Heeft u vragen of hulp nodig?

Bel (0316) 595 111, keuze 1.

Goed om te weten

Tijdelijk geen huisbezoeken, wel telefonisch contact

Wij houden zo goed mogelijk rekening met uw gezondheid en veiligheid. Daarom leggen wij voorlopig geen huisbezoeken af. Onze collega’s van de Gebiedsteams zijn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis telefonisch bereikbaar op (0316) 595 111. Samen met u kijken we telefonisch naar een tijdelijke, passende oplossing.

Zorgaanbieders

Bent u zorgaanbieder en heeft u vragen over de declaratie en de continuïteit van uw diensten? Kijk voor extra informatie op de website van Inkoop sociaal domein voor zorgaanbieders, of neem contact op met ons KCC via (0316) 595 111. Kijk voor meer informatie over de landelijke noodmaatregel rondom digitale zorg op de website van Rijksoverheid.

Mantelzorgers

Er is een landelijke hulplijn voor mantelzorgers opgezet: Mantelzorgelijk.

Via (088) 505 43 31 kunt u terecht met uw vragen tijdens de Coronacrisis. Als mantelzorger wilt u natuurlijk weten waar u rekening mee moet houden in de zorg voor uw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet? Met deze informatie krijgt u via Mantelzorgelijk antwoord op de meest gestelde vragen die binnen gekomen zijn.

Kijk op www.mantelzorgelijk.nl voor meer informatie of bel met (088) 505 43 31.

Advies bij geldzaken

Door de coronacrisis hebben veel mensen te maken met minder of het wegvallen van hun inkomen. Een situatie die veel zorgen met zich mee kan brengen. U staat er niet alleen voor, wij helpen u graag! Met tips, adviezen of ondersteuning door onze consulenten.
Welke stappen kunt u zetten om grote geldproblemen voor te zijn? Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van het Nibud voor het ‘Stappenplan grip houden bij geldzorgen’.

Komt u er alleen niet helemaal meer uit of wilt u de situatie liever samen met iemand anders bespreken en oplossen? Kijk dan voor meer informatie op onze pagina Schuldhulpverlening. In een oriënterend gesprek kijken wij graag samen met u naar de situatie.