Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Zorg en ondersteuning

De gemeente vindt het van groot belang om de zorg en ondersteuning in de gemeente Zevenaar goed te organiseren voor onze inwoners: ook in deze tijd van de coronacrisis. Heeft u vragen of hulp nodig?

Bel (0316) 595 111, keuze 1.

Goed om te weten

Tijdelijk geen huisbezoeken, wel telefonisch contact

Wij houden zo goed mogelijk rekening met uw gezondheid en veiligheid. Daarom leggen wij voorlopig geen huisbezoeken af. Onze collega’s van de Gebiedsteams zijn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis telefonisch bereikbaar op (0316) 595 111. Samen met u kijken we telefonisch naar een tijdelijke, passende oplossing.

TONK aanvragen

TONK-regeling

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. Deze tegemoetkoming is voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het inkomen. Het gaat hierbij om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten, niet om een inkomensondersteunende regeling. De tijdelijke noodmaatregel TONK geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

Voor wie?

Alle inwoners van de gemeente Zevenaar die voldoen aan de voorwaarden kunnen een aanvraag indienen. Dus niet alleen zelfstandigen of ondernemers.

Voorwaarden

Of u in aanmerking komt en hoe hoog de bijdrage is, hangt onder andere af van de hoogte van uw huur of hypotheek en van uw inkomen. Als u de TONK wilt aanvragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • U woont in de gemeente Zevenaar.
 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de Europese Unie, of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U of uw partner was op 1 januari 2021 ouder dan 18 jaar en had de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U kunt (een deel van) uw hypotheekrente, huur, water, gas of elektriciteit niet meer betalen door de coronamaatregelen.
 • Uw gezinsinkomen is gedaald met  minimaal 25% (peildatum 01-01-2020 ten opzichte van 01-01-2021).
 • U bent een groot deel van hun huidige inkomen kwijt aan woonlasten (huur en hypotheek, gas, water, elektriciteit). Dit noemen wij de woonquote.
  De gemeente werkt met een staffel voor de woonquote om te bepalen of u in aanmerking komt en welke vergoeding u ontvangt. Als de woonquote gelijk is aan of hoger is dan de normwaarde uit de staffel is er recht op TONK.
  Bij een hoge woonquote heeft u recht op een tegemoetkoming ( = lage TONK) van € 200,- per maand, bij een nog hogere woonquote op een tegemoetkoming ( = hoge TONK) van € 400,- per maand.
Berekening vergoeding TONK op basis van woonquote
  Alleenstaand Alleenstaand Gezin Gezin
Netto inkomen per maand t/m Lage TONK Hoge TONK Lage TONK Hoge TONK
€ 2.500 45 % 55 % 40 %  50 %
€ 3.000 45 %  55 % 45 % 55 %
€ 5.000 50 % 60 %   45 % 55 %
> € 5.000 55 % 65 %  55 % 65 %

Uw woning

 • U bezit een koopwoning/woonboot met hypotheek of u huurt een zelfstandige huurwoning. 
 • U woonde op 1 januari 2021 in dezelfde woning als nu en staat daar ook ingeschreven.

Uw vermogen

 • U heeft nu minder dan € 31.340 (alleenstaande) of € 62.680 (gezin) aan direct beschikbaar privégeld.
  Onder direct beschikbaar privégeld verstaan we contant geld, tegoeden op bank- en spaarrekeningen, cryptovaluta zoals bitcoin en beleggingen op een effectenrekening of in een effectendepot. Het vermogen uit bijvoorbeeld uw woning of onderneming telt niet mee.

TONK aanvragen

U kunt de TONK aanvragen met het aanvraagformulier. Dit kan tot 1 november 2021.

Advies bij geldzaken

Door de coronacrisis hebben veel mensen te maken met minder of het wegvallen van hun inkomen. Een situatie die veel zorgen met zich mee kan brengen. U staat er niet alleen voor, wij helpen u graag! Met tips, adviezen of ondersteuning door onze consulenten.
Welke stappen kunt u zetten om grote geldproblemen voor te zijn? Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van het Nibud voor het ‘Stappenplan grip houden bij geldzorgen’.

Komt u er alleen niet helemaal meer uit of wilt u de situatie liever samen met iemand anders bespreken en oplossen? Kijk dan voor meer informatie op onze pagina Schuldhulpverlening. In een oriënterend gesprek kijken wij graag samen met u naar de situatie.