Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Zevenaar en provincie Gelderland maken woningverbetering mogelijk

1 augustus 2019
De raad van de gemeente Zevenaar heeft de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland in de vergadering van 3 juli jl., vastgesteld. De verordening geeft groen licht aan de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen. Inwoners van de gemeente kunnen vanaf 1 augustus een lening uit deze regeling gebruiken voor het levensloopbestendig maken van hun woning, asbestsanering en sloop- en herstelwerkzaamheden. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat met de werkzaamheden minimaal één energiebesparende maatregel wordt genomen. Met deze regeling komen diverse wensen van de gemeente samen; de ambitie van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn en meer levensloopbestendige woningen in de gemeente.

De regeling bestaat uit verschillende vormen van leningen, met bijbehorende voorwaarden. Inwoners die hun woning willen verbeteren kunnen minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- lenen. Een lening wordt voor de helft gefinancierd door de provincie Gelderland, de andere helft financiert de gemeente Zevenaar. Met dit besluit gaan de eerdere Duurzaamheidslening en het bijbehorende fonds op in de nieuwe verordening. Inwoners kunnen dus onveranderd gebruik blijven maken van deze regeling.

Langer thuis blijven wonen op duurzame wijze

Concrete voorbeelden van een woningverbetering zijn:

 • Levensloopbestendige maatregelen:
  • Aanbrengen traplift;
  • Verwijderen of verlagen van drempels in huis.
 • Maatregelen asbestsanering:
  • Verwijderen van asbest, inclusief verantwoord afvoeren naar gecertificeerd verwerkingsbedrijf;
  • Kosten van een eventuele tijdelijke huisvesting.
 • Funderingsherstel:
  • Bouwkosten voor het herstel van funderingsschade en cascoschade.

Duurzaamheidsmaatregelen die hierbij getroffen kunnen worden zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van dak-, vloer-, gevel- en/of spouwmuurisolatie of energiebesparende warmtebronnen, zoals een warmtepomp of zonnepanelen of –collectoren. Het hele overzicht van maatregelen dat in aanmerking komt kunt u lezen op de pagina Stimuleringslening.

Meer informatie of aanvraag doen

De gemeente beoordeelt of de aanvraag van een inwoner voldoet aan de gestelde eisen in de verordening. Vervolgens wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland een krediettoets uitgevoerd. Inwoners die gebruik willen maken van de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen, kunnen meer informatie vinden via de website Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland of een aanvraag doen via de pagina Stimuleringslening.