Important message

De ingang naar de parkeerplaats voor bezoekers van het gemeentehuis en de Turmac Cultuurfabriek is gewijzigd. Rij via het stationsplein.

Wob-verzoek

Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Dan kunt u een Wob-verzoek doen om deze informatie openbaar te laten maken.

Veel informatie binnen de gemeente is al openbaar. Hiervoor is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet van toepassing. Zo zijn collegebesluiten en raadsstukken terug te vinden op ibabsonline.
Aangevraagde en verleende vergunningen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Heeft u een algemene vraag of twijfelt over de openbaarheid van de informatie? Bel of mail gerust. 

Goed om te weten

Wordt alles openbaar?

Als u een Wob-verzoek indient en wij besluiten tot openbaarmaking van de documenten, dan worden de documenten voor iedereen openbaar. Om de documenten voor een ieder toegankelijk te maken worden uw Wob-verzoek, het besluit en de bijlagen geanonimiseerd op de website geplaatst. Soms is het niet mogelijk om alle gevraagde informatie volledig openbaar te maken. In artikel 10 en 11 van Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staan de weigeringsgronden vermeld. Deze is te raadplegen via www.overheid.nl.

Hoe dien ik een Wob-verzoek in?

Een Wob-verzoek kunt u indienen via het formulier Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
U kunt het verzoek ook mondeling of schriftelijk indienen. Verzoeken die per e-mail binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

Wat zijn de kosten?

De gemeente kan voor het verstrekken van informatie leges (kosten) in rekening brengen. Een fotokopie of afschrift van een document kost € 0,36 per pagina met een minimum van € 5,25.

Wat kan ik verwachten?

Binnen vier weken krijgt u een besluit van ons. Wij nemen contact met u op als dit niet lukt binnen vier weken.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U kunt  dan bezwaar maken of direct beroep instellen bij de rechter. Voor deze laatste mogelijkheid moet u de gemeente wel eerst in gebreke stellen.
De wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is niet van toepassing op Wob-verzoeken.

Bent u het niet eens met het besluit? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Wob-besluiten

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wob openbaar hebben gemaakt. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Kijk hieronder in de laatste Wob-besluiten.

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@zevenaar.nl en wij helpen u verder.

Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.


Wob-besluit verwijderen van roekennesten

pdf Wob-besluit verwijderen van roekennesten (PDF, 2.94 MB) pdf Wob-verzoek verwijderen van roekennesten (PDF, 826.55 KB) pdf Bijlage 1 Wob-besluit verwijderen van roekennesten (PDF, 19.2 MB) pdf Bijlage 2 Wob-besluit verwijderen van roekennesten (PDF, 13.63 MB)

14 oktober 2021


Wob-besluit straatnaamgeving BAT terrein

pdf Wob-besluit straatnaamgeving BAT terrein (PDF, 3.41 MB) pdf Wob-verzoek straatnaamgeving BAT terrein (PDF, 2.22 MB) pdf Bijlage 1 Wob-besluit straatnaamgeving BAT terrein (PDF, 1.5 MB) pdf Bijlage 2 Wob-besluit straatnaamgeving BAT terrein (PDF, 1.18 MB)

8 oktober 2021


Wob-besluit Openbare verlichting

pdf Wob-besluit Openbare verlichting (PDF, 3.31 MB) pdf Wob-verzorgen Openbare verlichting (PDF, 1.83 MB) pdf Bijlage 1 Wob-besluit Openbare verlichting (PDF, 6.16 MB) pdf Bijlage 2 Wob-besluit Openbare verlichting (PDF, 1.63 MB)

8 oktober 2021


Wob-besluit Nachtvissen

pdf Wob-besluit Nachtvissen (PDF, 3.65 MB) pdf Wob-verzoek Nachtvissen (PDF, 1.62 MB) pdf Bijlage 1 Wob-besluit nachtvissen (PDF, 1.72 MB) pdf Bijlage 2 Wob-besluit nachtvissen (PDF, 1.63 MB) pdf Bijlage 3 Wob-besluit nachtvissen (PDF, 2.41 MB) pdf Bijlage 4 Wob-besluit nachtvissen (PDF, 2.16 MB) pdf Bijlage 5 Wob-besluit nachtvissen (PDF, 1.98 MB)

8 oktober 2021


Wob-besluit Bijenkasten

pdf Wob-besluit bijenkasten (PDF, 1.54 MB) pdf Wob-besluit 2 bijenkasten (PDF, 1.49 MB) pdf Wob-verzoek bijenkasten (PDF, 3 MB) pdf Aangepast Wob-verzoek bijenkasten (PDF, 812.34 KB)

8 oktober 2021


Wob-besluit M.C. Asom

pdf Wob-besluit M.C. Asom (PDF, 1.21 MB) pdf Wob-verzoek M.C. Asom (PDF, 1.15 MB) pdf Bijlage 1 Wob-besluit M.C. Asom (PDF, 1.2 MB) pdf Bijlage 2 Wob-besluit M.C. Asom (PDF, 1.09 MB) pdf Bijlage 3 Wob-besluit M.C. Asom (PDF, 1.16 MB) pdf Bijlage 4 Wob-besluit M.C. Asom (PDF, 1.13 MB)

30 juni 2021


Wob-besluit De Swaenebloem

pdf Wob-besluit De Swaenebloem (PDF, 133.43 KB) pdf Wob-verzoek De Swaenebloem (PDF, 1.12 MB) pdf Bijlage 1 Wob-besluit De Swaenebloem (PDF, 1.16 MB) pdf Bijlage 2 Wob-besluit De Swaenebloem (PDF, 1.26 MB)

16 juni 2021


Wob-besluit Beuningsestraat

pdf Wob-besluit Beuningsestraat (PDF, 4.48 MB) pdf Wob-verzoek Beuningsestraat (PDF, 2.56 MB) pdf Bijlage 1 Wob-besluit Beuningsestraat (PDF, 15.42 MB) pdf Bijlage 2 Wob-besluit Beuningsestraat (PDF, 14.67 MB)

3 juni 2021


Wob-besluit Swanenberg

pdf Wob-besluit Swanenberg (PDF, 4.99 MB) pdf Wob-verzoek Swanenberg (PDF, 1.56 MB) pdf Bijlage 1 Wob-besluit Swanenberg (PDF, 9.27 MB) pdf Bijlage 2 Wob-besluit Swanenberg (PDF, 12.42 MB) pdf Bijlage 3 Wob-besluit Swanenberg (PDF, 1.29 MB)

3 juni 2021


Wob-besluit Parkeerboete

pdf Wob-besluit Parkeerboete (PDF, 2.16 MB) pdf Wob-verzoek Parkeerboete (PDF, 1.91 MB) pdf Wob-verzoek Parkeerboete (PDF, 1.91 MB) pdf Wob-verzoek Parkeerboete (PDF, 1.91 MB)

30-03-2021


Wob-besluit Parkeerverbod

pdf Wob-besluit Parkeerverbod (PDF, 2.98 MB) pdf Wob-verzoek parkeerverbod (PDF, 3.14 MB) pdf Presentatietekening deel 1 (PDF, 6.12 MB) pdf Presentatietekening deel 2 (PDF, 3.54 MB) pdf Presentatietekening deel 2 (PDF, 3.54 MB)

30-03-2021


Wob-besluit WOZ

pdf Wob-besluit WOZ (PDF, 3.87 MB) pdf Wob-verzoek WOZ (PDF, 789.74 KB)

30-03-2021


Wob-besluit klachtenafhandeling

pdf Wob-besluit klachtenafhandeling (PDF, 2.79 MB) pdf Wob-verzoek klachtenafhandeling (PDF, 2.32 MB) pdf Bijlage Wob-besluit klachtenafhandeling (PDF, 5.57 MB)

9 februari 2021


Wob-besluit Klacht

pdf Wob-besluit klacht (PDF, 2.19 MB) pdf Wob-verzoek klacht (PDF, 1.78 MB) pdf Bijlage Wob-besluit klacht (PDF, 6.35 MB) pdf Advies bezwarencommissie klacht (PDF, 2.65 MB) pdf Beslissing op bezwaar klacht (PDF, 1.46 MB)

12 januari 2021


Wob-besluit Aanvullend verzoek klacht

pdf Wob-besluit aanvullend verzoek klacht (PDF, 1.03 MB) pdf Aanvullend Wob-verzoek klacht (PDF, 2.02 MB) pdf Bijlage Wob-besluit aanvullend verzoek klacht (PDF, 3.75 MB)

12 januari 2021


Wob-besluit Parkeerboete en parkeerbeleid

pdf Wob-verzoek parkeerboete en parkeerbeleid (PDF, 2.96 MB) pdf Wob-verzoek parkeerboete en parkeerbeleid (PDF, 2.76 MB) pdf Bijlage Wob-besluit parkeerboete en parkeerbeleid (PDF, 4.02 MB)

12 januari 2021


Wob-besluit Compensatie zorgvervoer

pdf Wob-besluit Compensatie zorgvervoer (PDF, 858.76 KB) pdf Wob-verzoek Compensatie zorgvervoer (PDF, 2.47 MB) pdf Bijlage Wob-besluit Compensatie zorgvervoer (PDF, 858.76 KB)

12 januari 2021


Wob-besluit Forellenvijver

pdf Wob-besluit forellenvijver (PDF, 2.88 MB) pdf Wob-verzoek forellenvijver (PDF, 2.66 MB) pdf Bijlage besluit forellenvijver (PDF, 5.84 MB)

12 januari 2021


Wob-besluit Kabelschade weth. R.A. Giessenstraat

pdf Wob-besluit weth R.A. Giessenstraat (PDF, 2.71 MB) pdf Wob-verzoek weth R.A. Giessenstraat (PDF, 4.42 MB) pdf Bijlage Wob-besluit weth R.A. Giessenstraat (PDF, 1.37 MB)

28 oktober 2020


Wob-besluit Didamsestraat

pdf Wob-besluit Didamsestraat (PDF, 1.76 MB) pdf Wob-verzoek Didamsestraat (PDF, 2.27 MB)

28 oktober 2020


Wob-besluit Kabelschade Heilige Huisjes

pdf Wob-besluit Kabelschade Heilige Huisjes (PDF, 2.51 MB) pdf Wob-verzoek Kabelschade Heilige Huisjes (PDF, 2.67 MB) pdf Bijlage Wob-besluit Kabelschade Heilige Huisjes (PDF, 2.51 MB)

28 oktober 2020