Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Wob-verzoek

Wilt u meer informatie over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan? Dan kunt u een Wob-verzoek doen om deze informatie openbaar te laten maken.

Veel informatie binnen de gemeente is al openbaar. Hiervoor is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet van toepassing. Zo zijn collegebesluiten en raadsstukken terug te vinden op ibabsonline.
Aangevraagde en verleende vergunningen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Heeft u een algemene vraag of twijfelt over de openbaarheid van de informatie? Bel of mail gerust. 

Goed om te weten

Wordt alles openbaar?

Als u een Wob-verzoek indient en wij besluiten tot openbaarmaking van de documenten, dan worden de documenten voor iedereen openbaar. Om de documenten voor een ieder toegankelijk te maken worden uw Wob-verzoek, het besluit en de bijlagen geanonimiseerd op de website geplaatst. Soms is het niet mogelijk om alle gevraagde informatie volledig openbaar te maken. In artikel 10 en 11 van Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staan de weigeringsgronden vermeld. Deze is te raadplegen via www.overheid.nl.

Hoe dien ik een Wob-verzoek in?

Een Wob-verzoek kunt u indienen via het formulier Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
U kunt het verzoek ook mondeling of schriftelijk indienen. Verzoeken die per e-mail binnenkomen nemen wij niet in behandeling.

Wat zijn de kosten?

De gemeente kan voor het verstrekken van informatie leges (kosten) in rekening brengen. Een fotokopie of afschrift van een document kost € 0,36 per pagina met een minimum van € 5,20.

Wat kan ik verwachten?

Binnen vier weken krijgt u een besluit van ons. Wij nemen contact met u op als dit niet lukt binnen vier weken.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U kunt  dan bezwaar maken of direct beroep instellen bij de rechter. Voor deze laatste mogelijkheid moet u de gemeente wel eerst in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling.

Bent u het niet eens met het besluit? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Wob-besluiten

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wob openbaar hebben gemaakt.Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Kijk hieronder in de laatste Wob-besluiten.

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@zevenaar.nl en wij helpen u verder.

Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.


Wob-besluit precariobelasting

pdf Wob-besluit precariobelasting (PDF, 2.47 MB) pdf Wob-verzoek precariobelasting (PDF, 1.83 MB) pdf Bijlage Wob-besluit precariobelasting (PDF, 3.54 MB)

Wob-besluit uitgiftebeleid groenstroken

pdf Wob-besluit uitgiftebeleid groenstroken (PDF, 1.41 MB) pdf Wob-verzoek uitgiftebeleid groenstroken (PDF, 1.74 MB) pdf Bijlagen Wob-besluit uitgiftebeleid groenstroken (PDF, 2.56 MB)

Wob-besluit Herhaald verzoek

pdf Wob-besluit Herhaald verzoek (PDF, 1.13 MB) pdf Wob-verzoek Herhaald verzoek (PDF, 1.38 MB)

Wob-besluit Hoogspanningsmast

pdf Wob-besluit Hoogspanningsmast (PDF, 430.57 KB) pdf Bijlagen Wob-verzoek Hoogspanningsmast (PDF, 1.91 MB) pdf Wob-verzoek Hoogspanningsmast (PDF, 1.61 MB)

22 april 2020


Wob-besluit Bijland

pdf Wob-besluit Bijland (PDF, 6.56 MB) pdf Bijlage 1 Wob-verzoek Bijland (PDF, 2.86 MB) pdf Bijlage 2 Wob-verzoek Bijland (PDF, 7.85 MB) pdf Bijlage 3 Wob-verzoek Bijland (PDF, 9.88 MB) pdf Bijlage 4 Wob-verzoek Bijland (PDF, 9.48 MB) pdf Bijlage 5 Wob-verzoek Bijland (PDF, 7.2 MB) pdf Bijlage 6 Wob-verzoek Bijland (PDF, 9.78 MB) pdf Wob-verzoek Bijland (PDF, 4.95 MB)

16 april 2020


Wob-besluit IJsbaan

pdf Wob besluit IJsbaan (PDF, 2.23 MB) pdf Bijlagen Wob besluit IJsbaan (PDF, 15.91 MB) pdf Wob verzoek IJsbaan (PDF, 325.72 KB)

12 maart 2020


Wob-besluit Rapporten samenvoeging Zevenaar-Angerlo

pdf Wob-besluit (PDF, 12.2 MB) pdf Wob-verzoek (PDF, 2.7 MB)

1 november 2019


Wob-besluit Angerlo-Zevenaar

pdf Wob-besluit Angerlo-Zevenaar (PDF, 7.52 MB) pdf Wob-verzoek Angerlo-Zevenaar (PDF, 1.3 MB)

6 december 2019


Wob-besluit Eldrikseweg Angerlo

pdf Wob-besluit Eldrikseweg Angerlo (PDF, 1.21 MB) pdf Bijlagen Wob-besluit Eldrikseweg Angerlo (PDF, 7.66 MB) pdf Wob-verzoek Eldrikseweg Angerlo (PDF, 3.43 MB)