T/m dinsdag 28 april is het gemeentehuis geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur.
Kijk voor de openingstijden van de aanbiedstations op onze website.

Witte Kruis in Babberich

Samen met de provincie onderzoeken wij de verkeersproblematiek in Babberich. Er is al veel technisch onderzoek, vanuit de verkeerskundige invalshoek, naar de problemen gedaan. Om te komen tot een duurzame oplossing voor de problematiek doorlopen we samen met de provincie een besluitvormingsproces.

De planning is zo opgesteld dat de m.e.r.-procedure samenvalt met de interne besluitvormingsprocedure (MIAM) van de provincie. Door deze 2 processen op elkaar af te stemmen doen we het maximale om tot een duurzame oplossing voor Babberich te komen. Het proces bestaat uit verschillende fasen. Na iedere fase volgt formele besluitvorming door de beide betrokken partijen. We zijn nu in fase 1. In deze fase doen we breed onderzoek naar verkeerskundige, verkeersmilieutechnische(geluid/lucht), de ruimtelijke en economische aspecten. Samen met de uitkomsten van de inloopavond die we op 1 juli hebben gehouden en de uitkomsten van het economische waardeonderzoek geeft dit input voor de besluitvorming waarmee we fase 1 afronden. De besluitvorming is gepland in het najaar van 2019.

pdf Planning besluitvormingsproces (PDF, 1.62 MB)