Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Witte Kruis in Babberich

Samen met de provincie onderzoeken wij de verkeersproblematiek in Babberich. Er is al veel technisch onderzoek, vanuit de verkeerskundige invalshoek, naar de problemen gedaan. Om te komen tot een duurzame oplossing voor de problematiek doorlopen we samen met de provincie een besluitvormingsproces.

Vorig jaar op 1 juli vond een druk bezochte informatieavond plaats. Op deze avond wilden wij met name van inwoners horen wat er leeft en speelt rondom de verkeersproblematiek in en om Babberich. Wij hebben het afgelopen jaar met de provincie Gelderland een integraal onderzoek gedaan naar de problemen en kansen in dit gebied. In dit onderzoek zijn naast de verkeersproblematiek ook de thema’s economie, leefmilieu, natuur, recreatie, en verduurzaming onderzocht. Dit onderzoek heeft samen met de inbreng van inwoners geleid tot de “Gebiedsopgave Babberich en omgeving”.

Collegebesluit

Op dinsdag 23 juni heeft het college van B&W een besluit genomen over de “Gebiedsopgave Babberich en omgeving”. Met het vaststellen van deze opgave nodigt de gemeente de provincie uit om samen met de gemeente een verkenning te starten naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor de opgaven in het gebied. Na het besluit van gemeente is het aan de provincie Gelderland om hierover ook een besluit te nemen. Het besluit van de provincie staat nog voor de zomer gepland.

Documenten

pdf Infographic MIAM (PDF, 1.3 MB) pdf Bijlage 1 Rapportage 'Probleemanalyse doortrekking Witte Kruis Zevenaar' (PDF, 6.64 MB) pdf Bijlage 2 Economische waarde het Gelders Eiland (PDF, 1.7 MB) pdf Bijlage 3 Analyse landschap natuur en stedenbouw (PDF, 2.62 MB) pdf Bijlage 4 Analyse Energie en circulair (PDF, 1.29 MB) pdf Gebiedsopgave Babberich en omgeving (PDF, 6.33 MB) pdf Verslag inloopavond Babberich (PDF, 7.25 MB)