Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Wim Snelders (VVD)

Wim Snelders

Opgave van de nevenfuncties

Openbaarmaking op grond van de bepalingen in de Gemeentewet (artikel 12) en artikel 4 in de verordening op de raadscommissies gemeente Zevenaar

Overzicht nevenfuncties
Functie(s) Organisatie Bezoldigd Onbezoldigd
Directeur / eigenaar JG Staalplaat betonvloeren BV X  
Bestuurslid van 7Poort (per 21-03-2019) Parkmanagement   X

Datum: 21 februari 2019