Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken is een middel om de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en dorpen te bevorderen. Dit doen we in de gemeente Zevenaar door initiatieven vanuit wijken te ondersteunen met het Krachtlokaal en buurtbemiddeling.

Krachtlokaal

Het Krachtlokaal is opgericht  om de sociale samenhang en leefbaarheid te bevorderen. Uitgangspunt is dat burgers zelf aan zet zijn en de gemeente hen daarbij faciliteert, met als doel:

  • Verbeteren van de leefbaarheid in de wijk
  • Burgers betrekken bij het maken van beleid en zo draagvlak creëeren (burgerparticipatie)
  • Kweken van wederzijds begrip

Neem contact op met het Krachtlokaal als u een initiatief heeft en daarbij hulp kunt gebruiken.

Bij het Krachtlokaal zijn de gemeente, Baston Wonen en Caleidoz en Politie Gelderland-Midden betrokken.

Buurtbemiddeling Rijnstad

Plezierig wonen, dat wil iedereen. Toch kan het gebeuren dat buren of buurtbewoners uw woonplezier beïnvloeden. Vaak helpt het om met elkaar te praten, maar wat als dat niets oplost? Dan kan buurtbemiddeling helpen. Rijnstad verzorgt buurtbemiddeling in Zevenaar. Contactinformatie vindt u via buurtbemiddeling Rijnstad.