Wethouder Hans Winters (Lokaal Belang)

Contact

(0316) 595 111
h.winters@zevenaar.nl

Portefeuille

 • Dienstverlening
 • Personeel en organisatie
 • ICT en informatiemanagement
 • Openbare ruimte
 • Ruimtelijke ordening, waaronder:
  • Omgevingswet
  • Volkshuisvesting
 • Stads- en dorpsvernieuwing
 • Water(veiligheid)

Verantwoordelijk voor de dorpen Lobith, Ooy, Oud-Zevenaar en Tolkamer.

Nevenfuncties

 • Service Delivery Manager bij Atos Nederland bv (ICT), buitengewoon verlof