Important message

Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.

Wethouder Hans Winters (Lokaal Belang)

Wethouder Hans Winters

Contact

(0316) 595 111
h.winters@zevenaar.nl

Portefeuille

 • Dienstverlening
 • ICT en informatiemanagement
 • Ruimtelijke ordening, waaronder Omgevingswet, Vergunningen en Toezicht
 • Volkshuisvesting
 • Stads- en dorpsvernieuwing
 • Havens en Waterveiligheid
 • Sociaal Domein Wmo
 • Sociaal Domein Jeugd
  • Jeugdzorg

Verantwoordelijk voor de dorpen Lobith, Tolkamer, Ooy en Oud-Zevenaar

Nevenfuncties

 • Service Delivery Manager bij Atos Nederland bv (ICT), buitengewoon verlof