Landschap met water en bomen

Wens voor onderwijshuisvesting op locatie Vestersbos

17 maart 2023
Inwonersnieuws

De voormalige technische school op de locatie Vestersbos in Zevenaar staat al een tijd leeg. Daarom willen we een nieuwe invulling van de locatie. Na uitgebreid onderzoek naar onderwijshuisvesting en woningbouw is de voorkeur van het college van burgemeester en wethouders duidelijk: twee scholen (basisonderwijs), kinderopvang en een gymzaal.

Voorkeur voor onderwijs

De onderzoeken naar onderwijs en woningbouw zijn afgerond. Vestersbos blijkt de enige geschikte locatie in de gemeente Zevenaar waar het basisonderwijs, de kinderopvang en een sportvoorziening samen kunnen komen. Andere locaties zijn helaas niet groot genoeg. Of niet beschikbaar op korte termijn.

Wethouder Stef Bijl: “Op locatie Vestersbos kunnen we kinderen een stabiele overgang bieden van de kinderopvang naar het basisonderwijs. Er is geen alternatieve locatie hiervoor, de nood is dus hoog.”

Woningbouw

Naast de onderzoeken naar onderwijs hebben we ook de mogelijkheid voor woningbouw onderzocht. Vestersbos is geschikt. Alleen zijn de gevolgen voor het onderwijs dan zo groot, dat dit niet de voorkeur heeft. De locaties die vrijkomen wanneer de scholen een nieuwe plek hebben, zijn misschien geschikt voor woningbouw. Dit moeten we dan nog verder onderzoeken.

Definitieve beslissing over Vestersbos in april

De gemeenteraad beslist op woensdag 26 april 2023 over de nieuwe invulling van Vestersbos. Gaat de raad akkoord? Dan is de verwachting dat in 2024 gestart wordt met de bouw. De scholen, kinderopvang en gymzaal zijn dan in schooljaar 2025/2026 klaar voor gebruik.