Important message

Vanwege de coronamaatregelen gaan de publieksbalies van het gemeentehuis op maandag & woensdag om 17.00 uur dicht (i.p.v. 19.30 uur). De ingang van de Turmac Cultuurfabriek (en het gemeentehuis) is vanwege werkzaamheden tijdelijk aan de straat Hydrofoor.

Wegwerkzaamheden en verkeerstromen

Als de gemeente werkt aan de weg, het groen of een gebouw, of als ergens een evenement wordt gehouden, is de weg soms tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Wegwerkzaamheden

Actuele wegwerkzaamheden vindt u onder nieuws.

Verkeersstromen

De verkeerslichten op de Doesburgseweg tussen de Ringbaan Noord / Oost en de Nieuwe Steeg zijn onderling gekoppeld. Aan de werking van deze verkeerslichten is een regionaal doorstromingsbeleid van toepassing. Aan de route A12 - Doesburgseweg - Ringbaan Oost is een hogere prioriteit toegekend dan aan de andere hoofdwegen in Zevenaar. Dit zijn de Ringbaan Noord, het Noordeinde, de Nieuwe Steeg en het deel van de Doesburgseweg noordelijk van de autosnelweg. De andere zijwegen, zoals Voltastraat en ’t Hekke kennen als wijkwegen een nog lagere urgentie. Dit verklaart waarom het met name in de drukkere uren bij de minder belangrijke wegen soms wat langer duurt voordat de verkeerslichten op groen gaan.

Soms is de doorstroming op de A12 zodanig gehinderd dat het aansluitpunt Griethse Poort het toestromende verkeer niet kan verwerken. Dan ontstaan ondanks de maatregelen toch files op de Doesburgseweg. In dat geval probeert de verkeersregeling te voorkomen dat de kruispunten geblokkeerd worden, waardoor ook andere verkeersstromen die niet naar de A12 willen, tot stilstand komen. Stromen die náár de Doesburgseweg gaan, krijgen in deze situatie dan minder groenlicht of langer roodlicht.