Important message

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk in de avond gesloten. De balies sluiten op maandag t/m donderdag om 17.00 uur en op vrijdag om 12.30 uur.

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • De bevolking van Zevenaar vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afgesproken beleid goed uitvoert

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert één keer in de maand op woensdagavond, maar nooit in de schoolvakanties. Twee weken voor de raadsvergadering vinden er op de dinsdag-, woensdag en donderdagavond commissievergaderingen plaats. De raadscommissie Samenleving vergadert op dinsdagavond, de raadscommissie Ruimte op woensdagavond en de raadscommissie Middelen op donderdagavond. Ook vindt er een keer in de maand een informatieve raadsbijeenkomst plaats, die meestal openbaar is. Op de vergaderkalender staat wanneer de vergaderingen plaatsvinden en waarover vergaderd wordt. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.

Vergadering bezoeken

U bent van harte welkom op de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad en bij de informatieve bijeenkomsten. Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad.

De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U kunt de vergaderingen in het gemeentehuis ook online bekijken.